COVID 19

Návrat do škôl od 3.5.2021

Všetky dôležité informácie k návratu do škôl od 3.mája 2021 nájdete na stránke ministerstva školstva:

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/?fbclid=IwAR3K54QUtfoCVXONzh-G0YGaxZKAyjLBmh6x8srU7p8nZJucoGATlEqJFIE

Tlačivo pre žiaka a zákonného zástupcu

Tlačivo pre zamestnanca školy

Pridané: 30.4.2021

Mgr. Silvia Eštočinová

Návrat do škôl od 19.4.2021

Všetky dôležité informácie k návratu do škôl od 19.4.2021 nájdete na stránke ministerstva školstva.

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

 

Tlačivo pre zákonného zástupcu žiaka I. stupňa

Tlačivo pre žiaka 2. stupňa a zákonného zástupcu 

 

Pridané: 18.4.2021

Mgr. Silvia Eštočinová 

Návrat do škôl od 8.3.2021

Všetky dôležité informácie k návratu do škôl od 12.4.2021 nájdete na stránke ministerstva školstva.

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-4-2021/

Pridané: 08.4.2021

Mgr. Silvia Eštočinová

 

Viac informácií tu: https://ucimenadialku.sk/

Aktuálne informácie a súbory na stiahnutie tu:

 https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8.2.2021

Pridané: 04.02.2021, Mgr. Silvia Eštočinová

Aktualizované: 06.02.2021, Mgr. Silvia Eštočinová

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania 

 
 
 
Pridané: 14.11.2020
Mgr. Silvia Eštočinová

POZOR - NOVÉ USMERNENIE

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" (z 8.11.2020) - testované okresy.

Usmernenie Spoločná zodpovednosť (8.11.2020)

Podmienky vstupu do školy (8.11.2020)

Vyhlásenie zákonného zástupcu (8.11.2020)

Vyhlásenie zamestnanca (8.11.2020)

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (8.11.2020)

Pridané: 8.11.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

USMERNENIE

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť".

Usmernenie Spoločná zodpovednosť (1.11.2020)

Podmienky vstupu do školy (1.11.2020)

Vyhlásenie zákonného zástupcu (1.11.2020)

Vyhlásenie zamestnanca (1.11.2020)

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (1.11.2020)

Pridané: 1.11.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

 

Rozhodnutie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal 23. októbra 2020 nové rozhodnutie.

Rozhodnutie

Pridané: 24.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

Čo mám robiť, ak som COVID pozitívny

Čo mám robiť, ak som COVID pozitívny?

Pridané: 19.10.2020

PaedDr. Renáta Rodáková

Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s pozitívnym na COVID -19

Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s pozitívnym na COVID -19

Pridané: 19.10.2020

PaedDr. Renáta Rodáková

EDUPAGE - Dištančné vzdelávanie

Návod

Pridané: 14.10.2020

PaedDr. Renáta Rodáková

Aktualizované opatrenia

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach platné od 12.10.2020.

 

Pridané: 12.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová 

Aktualizácia opatrení

 

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-3092020/

 

Tlačivo: Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

 

Pridané: 1.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová


 

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19.

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

  •   organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
  •  organizáciu kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.)
  •   krúžkovú činnosť pre deti a žiakov.

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

  •   rodičovské združenia
  •   zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
  •   všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenia mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

Predmetné usmernenie je platné a účinné po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pridané: 1.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

 Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/

Aktualizovaný pokyn riaditeľky školy

 

Aktualizovaný pokyn riaditeľky školy 

 

Pridané: 18.9.2020

PaedDr. Renáta Rodáková 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania 

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Pridané: 24.8.2020, Mgr. Stanislav Bucko 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com