Dištančné vzdelávanie

Online portály  

Online portály, ktoré Vám môžu pomôcť pri dištančnom vzdelávaní. 

Pridané: 24.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com