Vnútroškolské dokumenty

V tejto časti stránky sú formuláre,  dôležité školské dokumenty a správy. Vstup do časti vnútroškolské dokumenty je zaheslovaný a slúži iba pre potreby zamestnancov našej školy.

Obrázok je prepojený - dokumenty pre triedneho učiteľa

Smernice školy

V našej škole sa riadime nasledovnými poriadkami a vnútornými smernicami:

  

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com