Správy o výchovnovzdelávacej činnosti Vypracovali:
Školský rok 2012/2013 PaedDR. R. Rodáková, RŠ
Mgr. M.Krištofová, ZRŠ
Mgr. S. Bucko, ZRŠ
Mgr. M. Mydlarčíková, vých poradkyňa
Mária Zápotocká, ved ŠJ
Mgr.Ľ.Girgošková, predseda ZR
Mgr.Ľ.Mamrillová, MZ
Mgr. J.Maťufková, MZ/NKS
Mgr. A. Argalášová, MZ logopédie
Mgr. B. Likeová, MZ ŠKD
PaedDr. A. Pekárová, PK SJL
Mgr. M. Kľučárová, PK MAT
Mgr. A. Puchalová, PK CUJ
Mgr. J. Čekan, PK spoločensko vedných predmetov
Mgr. P. Kočiš, PK prírodovedných predmetov
Školský rok 2013/2014 PaedDR. R. Rodáková, RŠ
Mgr. J. Maťufková ZRŠ
Mgr. S. Bucko, ZRŠ
Mgr. M. Mydlarčíková, vých poradkyňa
Mária Zápotocká, ved ŠJ
Mgr.Ľ.Girgošková, predseda ZR
Mgr.A. Kašprišinová, MZ
Mgr. K. Kočišková, MZ logopédie
Mgr. B. Likeová, MZ ŠKD
Mgr. M. Režnická PK SJL
Mgr. A. Puchalová, PK CUJ
Mgr. J. Čekan, PK spoločensko vedných predmetov
Mgr. M. Kľučárová, PK prírodovedných predmetov
Školský rok 2014/2015 PaedDR. R. Rodáková, RŠ
Mgr. J. Maťufková, ZRŠ
Mgr. S. Bucko, ZRŠ
Mgr. M. Mydlarčíková, vých poradkyňa
Mária Zápotocká, ved ŠJ
Mgr.Ľ.Girgošková, predseda ZR
Mgr.A. Kašprišinová, MZ
Mgr. K. Kočišková, MZ logopédie
Mgr. B. Likeová, MZ ŠKD
Mgr. M. Režnická PK SJL
Mgr. A. Puchalová, PK CUJ
Mgr. J. Čekan, PK spoločensko vedných predmetov
Mgr. M. Kľučárová, PK prírodovedných predmetov
Školský rok 2015/2016 PaedDR. R. Rodáková, RŠ
Mgr. J. Maťufková, ZRŠ
Mgr. S. Bucko, ZRŠ
Mgr. J.Baluchová, vých poradkyňa
Mária Zápotocká, ved ŠJ
Mgr.Ľ.Girgošková, predseda ZR
Mgr.A. Kašprišinová, MZ
B. ŠefčíkováMZ ŠKD
Mgr. M. Režnická PK SJL
Mgr. A. Puchalová, PK CUJ
Mgr. J. Čekan, PK spoločensko vedných predmetov
Mgr. M. Kľučárová, PK prírodovedných predmetov
Školský rok 2016/2017 PaedDr. R. Rodáková, RŠ
Mgr. J. Maťufková, ZRŠ
Mgr. S. Bucko, ZRŠ
Mgr. A. Puchalová, vých poradkyňa
Mária Zápotocká, ved ŠJ
Mgr.Ľ.Girgošková, predseda ZR
Mgr.A. Kašprišinová, MZ
B. Šefčíková MZ ŠKD
Mgr. M. Režnická PK SJL
Mgr. A. Puchalová, PK CUJ
RNDr. M. Širý, PK spoločensko vedných predmetov a prírodovedných predmetov
 Školský rok 2017/2018  Mgr. S. Eštočinová, ZRŠ
PaedDr. R. Rodáková, RŠ
Mgr. S. Bucko, ZRŠ
Mgr. A. Puchalová, PK jazykov
Mgr. A. Kašprišinová, MZ
M. Zápotocká, vedúca ŠJ
PaedDr. A. Fecková, predseda RR
Mgr. S. Petranská, vedúca šk. logopédia
B. Šefčíková, MZ ŠKD
Mgr. M. Režnická, PK výchovných predmetov
RNDr. M. Širý, PK prír. a spoločenskovedných predm.
Školský rok 2018/2019 Mgr. S. Eštočinová, ZRŠ
PaedDr. R. Rodáková, RŠ
Mgr. S. Bucko, ZRŠ
Mgr. G. Gabužďová, ZRŠ
Mgr. A. Puchalová, výchovná poradkyňa
M. Zápotocká, vedúca ŠJ
PaedDr. A. Fecková, predseda RR
B. Šefčíková, MZ ŠKD
NDr. M. Širý, PK prír. a spoločenskovedných predm.
Mgr. A. Kašprišinová, MZ
Mgr. S. Petranská, vedúca šk. logopédia
Mgr. A. Puchalová, PK jazykov
Mgr. M. Režnická, PK výchovných predmetov

 

Metodický deň - vyhodnotenie
4.5.2017 Základná škola Matice slovenskej - vyhodnotenie metodického dňa Mgr. Kašprišinová, Šefčíková
     

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com