Z rozprávky do rozprávky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výtvarná výchova

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vianočná akadémia

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com