2017/2018

Erasmus + Deň prvý

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Erasmus + Deň druhý

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Erasmus + Deň tretí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Erasmus + Deň piaty

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Erasmus + Grécko

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Erasmus + Taliansko 1

1 | 2 | 3 | 4 >>

Erasmus + Taliansko 2

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Erasmus + Taliansko 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Erasmus + Taliansko 4

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Erasmus + Taliansko 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Erasmus + Taliansko 6

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com