2018/2019

Bardejov, Bardejovské kúpele

1 | 2 | 3 | 4 >>

ZOO Košice

1 | 2 | 3 | 4 >>

Crossfit

1 | 2 | 3 | 4 >>

Exkurzia na vrtuľníkovej základni

1 | 2 | 3 >>

Vojenské historické múzeum

Fantastická lúka

1 | 2 | 3 >>

Kreatívna dielnička

1 | 2 >>

Finančná gramotnosť

1 | 2 >>

Turisticko-orientačný beh Krajské kolo

1 | 2 >>

Športová olympiáda

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Motýliky v prípravke

1 | 2 | 3 >>

My – vy – oni, veselo, športovo, aktívne

1 | 2 | 3 | 4 >>

Prebúdzanie hradného draka

1 | 2 >>

Škola v prírode

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Deň mlieka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Erasmus + Rozlúčková večera

1 | 2 >>

Soľ nad zlato

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Erasmus + Vysoké Tatry, opálové bane, Vodárenská veža, Spišský hrad

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Erasmus + Múzeum vín

1 | 2 | 3 | 4 >>

Erasmus + Deň druhý

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Erasmus + Slovensko

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

CEPT2

1 | 2 >>

Mlieko ako obraz

1 | 2 | 3 | 4 >>

Regionálne lesnícke dni

1 | 2 >>

Zápis

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

CEPT

1 | 2 | 3 >>

Rozprávka s babičkou

1 | 2 >>

Ruské rozprávky

1 | 2 >>

Erasmus + Poľsko

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Deň logopédie

1 | 2 | 3 >>

Deň otvorených dverí školskej knižnice

Stretnutie s prekladateľkou

1 | 2 >>

Fašiangovanie

1 | 2 >>

Herný klub v OZ Barlička

Beseda s Danielom Hevierom

1 | 2 | 3 | 4 >>

Inklúzia v praxi

1 | 2 >>

Karneval

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Hravá technika

1 | 2 >>

Návšteva z MŠ Volgogradskej

1 | 2 | 3 >>

Lyžiarsky výcvik

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Motor-Car Prešov

Mladý remeselník

1 | 2 | 3 >>

Kreatívna dielnička

1 | 2 >>

Erasmus + Bulharsko

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vianočná výstava

1 | 2 | 3 | 4 >>

OK technickej olympiády

1 | 2 >>

Deň s native speakers

1 | 2 >>

Cestopis z kraja kultúrnych pamiatok

1 | 2 >>

Vianočná pohľadnica

1 | 2 | 3 | 4 >>

Medzinárodná konferencia

1 | 2 >>

Leonardium - tretiaci

1 | 2 | 3 >>

Záložka - ŠKD

Jesenné tvorenie

Šarkaniáda

1 | 2 >>

Deň jablka - ŠKD

1 | 2 >>

Stavba

1 | 2 | 3 >>

Medzinárodný deň školských knižníc

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

InfoUSA

1 | 2 >>

Riaditeľské voľno

Ekoposter 2018

1 | 2 >>

Záložka do knihy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Cezpoľný beh

Matica v pohybe

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Piknikové čítanie - 1. st.

1 | 2 | 3 >>

Piknikové čítanie

1 | 2 >>

Anglické príslovia a porekadlá

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Bádateľko upratuje okolie školy

Eco recykluj tour

1 | 2 >>

Orientačný beh

1 | 2 >>

Turisticko-orientačný beh

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Svetový deň prvej pomoci

Bádateľko

1 | 2 >>

Poznaj svoje mesto

1 | 2 >>

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com