Materská škola - Happy children

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

2019/2020

Vyučovanie v maskách

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sopky

1 | 2 >>

Svet pod mikroskopom

1 | 2 >>

Happy Valentine´s Day

1 | 2 >>

Lyžiarsky výcvik

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mrázik

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Poznávaj sa

1 | 2 >>

Vianočná burza

1 | 2 | 3 >>

Zdobenie vianočných stromčekov

1 | 2 >>

OK technickej olympiády

Mikuláš

1 | 2 | 3 | 4 >>

Vianoce na Trojke

Medzinárodný rok periodickej tabuľky

1 | 2 >>

Krosno

1 | 2 >>

Záložky

1 | 2 >>

Svetový deň zdravej výživy

1 | 2 | 3 | 4 >>

Večer svetlonosov

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Deň zdravej výživy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Medzinárodný deň školských knižníc

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Revolution train

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Info USA

1 | 2 >>

Tvorivé hľadanie

1 | 2 >>

Ľúbime našu školu

1 | 2 >>

Festival architektúry a dizajnu

Amavet

Ako chutí divadlo?

1 | 2 | 3 | 4 >>

Food Pyramid

1 | 2 >>

Literárna exkurzia

Európsky deň jazykov

1 | 2 >>

Vyčistíme si okolie školy

Červený kríž

1 | 2 | 3 | 4 >>

Slávnostné otvorenie telocvične

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Beseda so spisovateľkou a psíkom Gordonom

1 | 2 >>

Moja rodina

1 | 2 >>

Bádateľko v Prešove

Ekocentrum

1 | 2 >>

Slávnostné otvorenie školského roka

1 | 2 >>

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com