Testovanie T9 žiakov 9. ročníka

24.11.2011 12:01

Testovanie T9 žiakov 9. ročníka sa uskutoční: 14. marec 2012 (streda)

Predmety testovania: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika

Bližšie info u Mgr. Križanovej, Mgr. Beňovej

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com