Logo školy

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy, do našej veľkej pracovnej rodiny sa  narodilo logo školy.

                                

 

Dovoľte, aby sme vám ho predstavili obrazom aj slovom:  pod modrým nebom v záhrade vzdelania rozkvitá krásny kvet, ešte sa len prebúdza, klopí zrak,  ale zároveň hrdo dvíha hlávku, hľadá cestu do života. Presne tak, ako naše deti, naši žiaci. Prevládajúca kombinácia žltej, zelenej a modrej farby nie je samoúčelná. V reči farieb sa  žltá vzťahuje  k Slnku, žiariacej hviezde a predstavuje štedrosť a vieru.  Modrá predstavuje vernosť, mier a pravdu. Zelená  vyjadruje nádej a snahu o porozumenie. Červená, to vieme všetci, patrí láske. Čo viac možno na takú drobnú plochu loga vtesnať? Snáď už len želanie, aby sa našim žiakom pod odborným a trpezlivým vedením učiteľov darilo rásť do múdrosti a krásy. Vecný prvok a farby loga sú dielom našich žiakov Mišky Bandyovej a Dana Repka.

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com