ERASMUS+

 
Opäť sa môžeme pochváliť kvalitou našej školy. Základná škola Matice slovenskej 13 je zapojená spomedzi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov do projektu Erasmus+. Naša škola sa chystá už tento víkend na pracovné stretnutie s partnermi do Grécka, kde sa stretneme s ďalšími partnerskými krajinami ako s Poľskom, Talianskom a Bulharskom. Cieľom je nastaviť projektové aktivity tak, aby sa vytvoril priestor pre žiakov, ale aj učiteľov partnerských škôl a uviesť tak náš projekt, ktorý je pod názvom "Something old, something new, something borrowed, something blue" do života. Hlavnými cieľom našej spolupráce je spoznať zvyky a tradície uchované v dejinách a čase všetkých partnerských krajín. Moderným vzdelávacím konceptom je samotný učiteľ, ktorý pôsobí ako mentor pre študentov, rozvíja dynamiku skupiny, pomáha uchopiť hodnotu kultúrneho dedičstva súčasnej kultúrnej tvorby. Koordinátorom za Slovensko a ZŠ Matice slovenskej je Mgr. Adriána Lešigová, ktorá tento projekt napísala a okrem tohto je koordinátorom výučby Jolly Phonics, špeciálnej metódy vzdelávania v anglickom jazyku a aj trénerkou modernej gymnastiky na našej škole. Od projektu očakávame získanie skúseností a kompetencií pre našich učiteľov, ale aj žiakov našej školy, ktorí absolvujú praktiká na partnerských školách. Skúsenosti z projektu zapracujeme do našich podmienok a postaráme sa tak o zatraktívnenie našej ponuky pre žiakov, ktorí študujú na našej škole. Sme otvorení svetu a svet sa cez Erasmus+ otvára nám. Dokážeme, že nie sme iní, ale chceme byť lepší.
 
Touto cestou sa chceme poďakovať pani primátorke mesta Prešov Andrey Turčanovej a Odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu za nezištnú pomoc s propagačnými materiálmi o meste Prešov pre našich partnerov.
 
Pridané: 17.11.2017, Mgr. A. LešigováViac tu: http://www.zsmaticeslovenskej.sk/

ERASMUS + Prvé stretnutie

23.11.2017 17:42

ERASMUS + Prvý deň

Projekt Erasmus + v Grécku (Pýrgos, Ilia, Greece)   Naše stretnutie s gréckym starostom a prezentácie o Slovensku a našej škole ZŠ Matice Slovenskej. 
 
23.11.2017 17:43

ERASMUS + Druhý deň

  Výlet do Olympie a článok v gréckych novinách o našom stretnutí so starostom z Illiasu. 
 
23.11.2017 17:43

Erasmus + Deň tretí

  Návšteva strednej technickej školy a prehliadka pobrežia Jónskeho mora.  
 
23.11.2017 17:44

Erasmus + Deň štvrtý

  Prezentácia slovenského, bulharského, gréckeho, poľského a talianskeho školského systému. Opäť sme v gréckych online novinách! 
 
24.11.2017 17:18

ERASMUS + DEŇ PIATY

  Po náročných pracovných stretnutiach nás čakal zaslúžený oddych v Atenách, Akropolis. 
 
 
 
 
 
 

 

ERASMUS+ STRETNUTIE S PANI PRIMÁTORKOU

Náš projekt Erasmus+ bude tohto roku zavŕšený a nič nenechávame na náhodu. Partneri z Talianska, Grécka, Poľska a Bulharska si zaslúžia perfektné podmienky pri pobyte v Prešove. ZŠ Matica slovenská má byť na čo hrdá. Pod vedením Mgr. Adriány Lešigovej sme opäť dosiahli veľký úspech. Ani mesto Prešov neostalo bokom. Pani primátorka nám vyšla maximálne v ústrety a naše mesto privíta takmer 50 hostí zo spomenutých krajín. Tento úspešný projekt zavŕšime v našom krásnom meste. Dnešné prijatie prvou dámou mesta na radnici je toho dôkazom. Pre pani primátorku si koordinátorka projektu Mgr. Adriana Lešigová dovolila namaľovať obraz, ktorý je symbolom spoločnej spolupráce a cesty, ako Prešov dostať do povedomia aj prostredníctvom školstva, žiakov aj učiteľov.

 

Pridané: 23.1.2019, Mgr. A. Lešigová

Ukončenie projektu Erasmus +

Náš projekt bol tohto roku zavŕšený na Slovensku na našej ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove. Partneri z Talianska, Grécka, Poľska a Bulharska získali mnohé skúsenosti  z našich tvorivých dielní a workshopov, perfektné podmienky pre našich zahraničných kolegov a študentov boli zabezpečené koordinátorkou projektu Mgr. Adriánou Lešigovou. Ďakujeme riaditeľovi súkromnej lokálnej televízie TV7 Radomírovi Kreheľovi za krásne spracovanie videa, ktoré pripájame.

Video:

Všetky aktivity, ktoré sa uskutočnili počas dvoch rokov nášho projektu nájdete na tejto stránke:
 

Pridané: 10.9.2019, Mgr. A. Lešigová

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com