Zamestnanci školy

Učitelia pre primárne vzdelávanie:

Učiteľ Aprobácia kontakt
Mgr. Fecková, Júlia RUJ - ETV
ANJ 1. stupeň
feckova.matica@gmail.com
Mgr. Kašprišinová, Andrea  I. stupeň
špeciálny pedagóg
kasprisinova.matica@gmail.com
Mgr. Kučová, Iveta I. stupeň  kucova.matica@gmail.com
Mgr. Lešková, Jana I. stupeň  
PaedDr. Rodáková, Renáta  I. stupeň
špeciálny pedagóg
zs.matica@gmail.com
Mgr. Šebejová, Júlia I. stupeň  
Mgr. Uhlárová, Ľubica I. stupeň 
anglický jazyk
uhlarova.matica@gmail.com
PhDr. Vasková, Blanka I. stupeň
špeciálny pedagóg
vaskova.matica@gmail.com
PaedDr. Vojtášová, Andrea  I. stupeň
špeciálny pedagóg
vojtasova.matica@gmail.com
 

 

Učitelia pre nižšie sekundárne vzdelávanie:

Učiteľ Aprobácia kontakt
Mgr. Bartko, Matúš, PhD. SJL bartko.matica@gmail.com
Mgr.  Bucko, Stanislav TSV - OBN bucko.matica@gmail.com
Mgr. Cígerová, Štefánia ANJ - GEG cigerova.matica@gmail.com
Mgr. Eštočinová, Silvia SJL - DEJ estocinova.matica@gmail.com
Mgr. Grančay, Tomáš DEJ - NEJ grancay.matica@gmail.com
PaedDr. Háberová, Iveta SJL - OBN haberova.matica@gmail.com
Mgr. Imrichová, Júlia FYZ - THD
špeciálny pedagóg
imrichova.matica@gmail.com
Mgr. Kľučárová, Mária MAT - THD klucarova.matica@gmail.com
Mgr. Križanová, Monika  MAT - THD - INF  špeciálny pedagóg krizanova.matica@gmail.com
Mgr. Lenz, Vladimír GEG - BIO - ETV  špeciálny pedagóg lenz.matica@gmail.com
Mgr. Mišenko, Vladimír MAT - THD
špeciálny pedagóg
misenko.matica@gmail.com
Mgr. Novák, Ján TSV novak.matica@gmail.com
Mgr. Puchalová, Adriana RUJ - VYV - ANJ puchalova.matica@gmail.com
Mgr. Slováková, Mária NBV slovakova.matica@gmail.com
RNDr. Širý, Marián CHE
špeciálny pedagóg
siry.matica@gmail.com
PaedDr. Vozáriková, Mária FYZ - THD vozarikovam.matica@gmail.com
Mgr. Zacharová, Magdaléna NBV zacharova.matica@gmail.com
 
Školský logopéd Aprobácia Kontakt
Mgr. Melník Bačková, Ivana školský logopéd
I. stupeň
melnikbackova.matica@gmail.com
Mgr. Turčíková, Silvia  školský logopéd turcikova.matica@gmail.com

Asistenti učiteľa Aprobácia Kontakt
Mgr. Imrichová, Júlia  FYZ - THD
špeciálny pedagóg
imrichova.matica@gmail.com

 

Vychovávateľky

kontakt

Jasenská, Jaroslava   jasenska.matica@gmail.com 
Kazienková, Jana kazienkova.matica@gmail.com
Mgr. Papcunová, Zuzana papcunova.matica@gmail.com
Šefčíková, Bibiána - vedúca ŠKD sefcikova.matica@gmail.com
Bc. Vaňová, Ivana vanova.matica@gmail.com

 

Školský psychológ kontakt
   

 

Školský špeciálny pedagóg Aprobácia Kontakt
Mgr. Guman, Dušan špeciálny pedagóg
I. stupeň
guman.matica@gmail.com

Výchovná / Kariérna poradkyňa kontakt
Mgr. Puchalová, Adriana - výchovný a kariérový poradca puchalova.matica@gmail.com
   
Externí zamestnanci  
Mgr. Štefániková, Božena  

 

Technicko - hospodárski zamestnanci    
Personálno - ekonomické oddelenie Mgr. Marcinová, Mária referent PaM marcinova.matica@gmail.com
 
účtovníčka
 
Školník Štefaníková, Daniela stefanikova@gmail.com
Údržbár Štofanko, Peter sidonia.stofankova@gmail.com
Upratovačky Bc. Foltínová, Petra petrafoltinova666@gmail.com
  Holovičová, Terézia holovicova.matica@gmail.com
  Jusková, Gabriela juskova.matica@gmail.com
  Kapcová, Marta kapcova.marta64@gmail.com
Školská jedáleň Zápotocká, Mária 
vedúca ŠJ
zapotocka.matica@gmail.com
Kuchárky Jankivová, Ľuba
hlavná kuchárka
 
  Karabinošová, Darina
kuchárka
 
  Kušnírová, Martina
pomocná kuchárka
 
  Segedyová, Alena pomocná sila  
  Slivková, Jana
pomocná sila
 
 

 

 


 

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com