Portrét - niečo viacej o nás...

Portrét - rozhovory s (ne)obyčajnými učiteľmi a talentovanými žiakmi našej školy. Predstavíme Vám ich životné hodnoty a nevšedné záľuby.

Cieľom   našej rubriky je  hľadať a predstaviť aj  nadaných žiakov, a to v oblasti literatúry, hudby a športu. Vytvárame tak priestor na ich sebaprezentáciu. Chceme   týmto žiakom dožičiť radosť  z úspechu, ale aj umožniť podeliť sa s touto radosťou.

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com