Mgr. Monika Križanová

učiteľka matematiky, informatiky, techniky, školský špeciálny pedagóg

 Usmiata a vždy dobre naladená  vie, že práca, ktorá dáva zmysel, je práca, ktorú vykonáva na princípe svojho talentu, svojich daností, silných stránok, svojho vnútorného potenciálu. Práca s deťmi jej dáva energiu, trávi v nej väčšinu dňa a často si ju nosí aj domov. Svojej profesii je oddaná dušou aj telom.

Hovorí sa, že každý žiak má bunky na niečo iné. Niekto inklinuje k humanitným vedám, iný k prírodným, ale práve matematika sa najčastejšie skloňuje ako neobľúbený predmet, ktorý robí žiakom najväčšie problémy. Prečo? Na túto tému sme sa rozprávali s p. uč. M. Križanovou.

Poznáme ju ako

  • triednu učiteľku, vedúcu záujmového útvaru
  • školskú špeciálnu pedagogičku
  • koordinátorku testovania T 5  / T 9

 

Počas svojej praxe pracovala ako

  • učiteľka ZŠ v Šarišských Michaľanoch, v ZŠ Mukačevskej 1, Prešov, v ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov

 

Čo ju  poteší/ nepoteší v každodennej práci:

Teší ma, keď deti aj učitelia prichádzajú s úsmevom na tvári do školy.

Záľuby:

Vo voľnom čase turistika, práca v záhrade, čítanie a v zime lyžovanie. Moja rodina je pre mňa všetkým, podporuje má v mojej práci a doma čerpám energiu do ďalších  školských dní.

 

Prečo je matematika dlhodobo postrachom detí? Mnohí ju nenávidia, pretože ide o kopu zbytočných algoritmov, postupov a vzorcov, ktoré v praxi nikdy nevyužijú.

Matematika je kráľovnou všetkých vied. Takto vysvetľujem žiakom vzťah k matematike na jednoduchých praktických veciach zo života, hlavne  keď strácajú záujem o učenie. Pripomínam im, že matematika nás vychováva k správnemu sebavedomiu. Mojim krédom je, že každý žiak sa dokáže/ak chce / naučiť matematiku základnej školy. 

 

Čo sa dá robiť s tým, aby sa logické myslenie žiakov zlepšilo a  aby sme v medzinárodnom meradle poskočili vyššie?

Jednoducho počítať a počítať. Ubrať na preťaženosti žiakov v iných predmetoch a matematika postúpi aspoň o stupienok vyššie.

 

Čo patrí do náplne práce školského špeciálneho pedagóga? Špeciálny pedagóg je na základnej škole aj preto, aby sa žiakom  i rodičom   účinne pomohlo.

Úlohou špeciálneho pedagóga je vysvetliť žiakom príčiny úspechu alebo neúspechu. Motivovať ich do ďalšej činnosti. Prispievam k úpravám učiva a k zlepšeniu ich výkonov, aby sa v škole dobre cítili, aby zažívali úspech v kolektíve žiakov, a tak z nich vyrástli zdravé a harmonické osobnosti. Zabraňujem ďalšiemu zhoršovaniu výkonov a predchádzam poruchám správania. Pomôcť potrebujú aj rodičia, aby sa vyrovnali so skutočnosťou, že  ich dieťa  je  v nejakom predmete iné, ako  sú ostatné deti.

 

Aký máte názor na celoplošné testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením?

Celoplošné testovanie žiakov so ZZ  je pre našich žiakov príliš náročné a nespĺňa cieľ testovania. Úlohy zo SJL aj z MAT sú stavané na porozumení textu. Texty sú dlhé, dokonca rozložené na 2 rôznych stranách. Z matematiky je 25 slovných úloh z 30 - ich. Časový limit na 1 úlohu pre žiaka so ZZ je 2 a pol minúty.  Odporúčala som znížiť počty úloh žiakom so ZZ. NÚCEM odmieta im dať iné úlohy.

 

Predmet Technická výchova sa v súčasnosti nahrádza predmetom Informatika. Čo si majú rodičia predstaviť pod týmto predmetom? Čo sa tam učia, nevedie to k ešte väčšej závislosti na počítačoch?

Informatika je predmet, v ktorom sa žiaci učia  uplatniť všetky medzipredmetové vzťahy. Naučia  sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov,  efektívne vyhľadávať informácie  a naučiť sa komunikovať cez sieť. Hlavným ich výstupom sú prezentácie a videá na rôzne témy. K počítačovým hrám dodám len toľko: počítačové hry hrá bezhlavo len ten,  kto si nevie nájsť lepšie aktivity.

Žijeme v dynamickej informačnej dobe. Všetci sme presýtení informáciami, v mnohých prípadoch povrchnými a tendenčnými.

Druhý rok sme sa úspešne zapojili do medzinárodnej informatickej súťaže i Bobor 2015/2016 online. V súťaži boli pojmové a logické úlohy z informatiky, matematiky, hlavolamy a úlohy z kombinatoriky.

Zapojili sme sa a boli sme úspešní v projekte Bezpečné školy 2015 v kategórii videotvorba, ktorého cieľom je vzdelávať žiakov v oblasti IT, motivovať ich k hlbšiemu záujmu o informačné technológie a pomáhať školám vytvárať pre žiakov bezpečné prostredie na škole. Viac tu: http://www.zsmaticeslovenskej.sk/

 

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a poruchami učenia by bolo vhodnejšie rozvíjať ich praktické zručnosti, nemyslíte?

V súčasnosti - od tohto školského roku sa opäť dostáva do popredia Technická výchova, ktorá bude povinná v každom ročníku. Teším sa na prácu žiakov v dielni. Pre našich žiakov so  zdravotným znevýhodnením, a najmä s poruchami učenia, bude  veľký relax rozvíjať praktické zručnosti.

 

 Motto: Takmer polovicu života strávime v práci. Dobrá práca je tá, ak nestratíme chuť pracovať a učiť sa, ak do práce nechodíme preto, že musíme, ale preto, že chceme.

 

Pani uč. M. Križanovej prajeme veľa zdravia a veľa pozitívnej energie v práci aj v osobnom živote.

 

Za rozhovor ďakuje Mgr. M. Krištofová

 

 

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com