Kyberšikanovanie

Si obeťou kyberšikanovania?

Kyberšikanovanie
Novodobá komunikácia mládeže, „zabíjanie“ nudy pri počítači a zapôsobenie na ostatných účastníkov na stránkach facebooku alebo na pokeci. Z nevinnej zábavky sa môže stať nepríjemnou nočnou morou.

Ide o šikanovanie, ktoré sa uskutočňuje v kyberpriestore a ľahko sa to môže týkať aj Teba.

Kyberšikana je vážnejšia ako šikanovanie tvárou v tvár.
Jedným z charakteristických rysov kyberšikany je to, že sa uskutočňuje v anonymite a tak poskytuje agresorovi dostatočnú ochranu a sebavedomie. Nie sú svedkovia, čo ešte viac posilňuje agresorovo konanie, pretože obete sú vyberané agresormi bezdôvodne a často aj náhodne - len podľa telefónneho čísla.

Nikdy nevieš či v budúcnosti to nebudeš práve Ty, koho si vyberú za objekt šikanovania Tvoji rovesníci.

Fyzická sila nie je dôležitá ako pri klasickom šikanovaní, ale musíte si uvedomiť, že ak niekto vytvorí nepravdivú kompromitujúcu informáciu, alebo hanlivú fotografiu, ostáva to na web stránke dlhé obdobie (nedá sa už vziať späť) a je dostupná kedykoľvek a komukoľvek 24 hodín denne a to počas celého roka. Šikanujúci nevidí svoju obeť a je si menej vedomý ublíženia. Nemusí sa nikomu pozerať do očí a tak nevidí ani reakcie obete, ktoré zraňuje a svojim konaním u obete mnohonásobne zvyšuje utrpenie.

Uvedom si, že internetová sieť predstavuje tiež nebezpečenstvo sexuálneho zneužívania, obchodovania s deťmi, detskou pornografiou a podobne.

Kyber-grooming - je také správanie užívateľa (väčšinou dospelého) na internete, ktoré má vyvolať v deťoch falošnú dôveru s následným úsilím o to, aby ich vylákali na schôdzku za účelom zneužitia. Agresor pri komunikácii je veľmi priateľský a vytrvalý. Celé mesiace, aj rok láka agresor svoju obeť a vyžaduje od nej, aby o ich online vzťahu nerozprávala.

Jednou z foriem kyberšikanovania je aj tzv. happy-slapping – „žartovné zauchá“ v tomto prípade útočník napáda náhodne okoloidúcich rovesníkov s cieľom zasiahnuť ich do tváre, pričom jeho spoluaktéri celé dianie nahrávajú a „zavesia“ na web.

Ak si obeťou kyberšikany, čo môžeš urobiť.

Musíš byť opatrný a dobre si premyslieť pri vytváraní profilu, čo všetko tam o sebe prezradíš, aké fotky tam dáš, koho si „priberieš“ do priateľov.

Nereaguj a neodpovedaj agresorovi, lebo konštruktívna debata nie je účinná akokoľvek by si argumentoval. Čím viac sa budeš snažiť vyjednávať, argumentovať a dávať veci na pravú mieru, tým viac sa agresor bude na tom zabávať a svoje konanie stupňovať.

Uchovaj si kompromitujúce materiály a správy ako dôkaz, pretože technicky je možné vypátrať a usvedčiť páchateľa, aj keď si kompromitujúce materiály agresor vymaže a odstráni z počítača.

Zmeň si heslo, e-mail SIM kartu, vystupuj pod iným menom, prezývkou.

Neuvádzaj svoju skutočnú identitu. Nikomu nepovedz svoje meno, vek, adresu, telefón a žiadne údaje o sebe, o svojich blízkych. Vystupuj pod všeobecnou prezývkou.

V žiadnom prípade nepokračuj v komunikácii, ak máš podozrenie, že je v tom sexuálny podtón.

Nikdy nechoď na schôdzku s niekým neznámym, koho poznáš len z internetu alebo mobilu!

Skús vypátrať agresora, kontaktuj poskytovateľa servera, z ktorého Ťa šikanujú a pokús sa zamedziť prístup.

V každom prípade musíš o tom hovoriť buď s rodičmi, povedz to v škole učiteľovi, alebo nahlás na polícii.

Možno si ani neuvedomujete, že akékoľvek ubližovanie inému aj v kyberpriestore je trestný čin.

Užívanie internetu ponúka pozitívne stránky, ale zároveň môže byť veľmi nebezpečné, ak svoje správanie pri vstupe do siete vhodne nekorigujeme a nesnažíme sa radšej problémom s kyberšikanou predchádzať.

Si obeťou kyberšikanovania?  Dotazník slúži na to, aby sme zistili,  či sa mladí ľudia stretávajú so šikanovaním v kyber priestore, v akých podobách sa to uskutočňuje a aké sú názory na tento  jav  medzi deťmi a mládežou.

 

Otázky s hviezdičkou - povinná odpoveď. Pri otázkach, kde nie je hviezdička - nemusíš odpovedať.

Kyberšikana

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com