Nevhodné a vhodné počítačové hry pre deti

Nevhodné a vhodné počítačové hry pre deti

Deti síce vedia od útleho veku odlíšiť virtuálnu realitu od skutočnosti. Ale...  Viacmenej hry, rovnako ako ktorákoľvek iná činnosť nepochybne ovplyvňujú vývoj psychiky, ide o proces učenia. Pokiaľ vizuálne vybočujú z uznávaných noriem ľudského správania, prípadne ukazujú scény príliš morbidné či inak patologické, potom na nich pôsobia záporne, dokonca aj vtedy, keď sú myšlienky v humornej téme.

Nevhodné počítačové hry pre deti

GTA hry : scény plné brutality, násilia a klamstva s cieľom stať sa skutočným gansterom

Obdobne sú na tom aj ďalšie strieľačky a akčné hry, ktoré sa líšia iným prostredím a používanými zbraňami.

Primárnym účelom týchto hier je zabíjanie a boj, nič okrem toho tieto hry neposkytujú.

Babička Granny, Resident Evil, Outlast či kopec ďalších obsahujú  brutálne a hororové prvky. U detí sú obľúbené kvôli dostupnosti, pretože sú zdarma a je možné ich hrať  či sledovať na mobile.

              Nebezpečenstvo počítačových hier s násilným a agresívnym obsahom spočíva v tom, že si dieťa podvedome môže zvyknúť na agresiu ako jednoduchý prostriedok riešenia konfliktných situácií. V praxi sa to prejavuje tak, že dieťa pri konfliktných situáciách v škole reaguje násilím a aplikuje negatívne poznatky z agresívnych počítačových hier.

Odporúčania pre rodičov

  1. Pri výbere PC hry pre vaše dieťa je potrebné zohľadniť vek vášho dieťaťa, nakoľko bude herný mechanizmus zodpovedať osobnosti dieťaťa a jeho záujmom.
  2. Je dôležité zaviesť s dieťaťom rozumné pravidlá, ako dlho bude tráviť čas hraním hier. Čas strávený pri hrách na počítači či mobile môže byť podnetný, ale len do tej doby, pokiaľ hra nenahradí komunikáciu s rodičom a dieťa nezahltí natoľko, že sa stane dominantný v jeho dennom časovom rozvrhu.
  3. Rodičom odporúčame nastaviť si do médií špeciálnu aplikáciu rodičovskej kontroly, ktorá umožňuje mať prehľad o tom, aké aplikácie vaše dieťa používa a koľko času s aplikáciami trávi.
  4. Naopak platí, že počítačová hra, ktorá simuluje zaujímavý príbeh a má zakomponované  vzdelávacie, motivačné a uvoľňujúce prvky, sú pre deti prínosné, medzi také odporúčame:

edukačné a vedomostné hry – získavajú nové poznatky a zároveň ich aj precvičujú,

logické hry ako napr. hlavolamy, bludiská – rozvíjajú logické myslenie a motivujú k riešeniu problémov,

športové hry ako napr. Champion League, NBA, NHL  atď. – zlepšujú postreh, periférne videnie a pomáhajú ventilovať emócie,

strategické hry ako napr. Age of Empire, ZOO Tycon atď. – stimulujú logické myslenie, konštrukčné schopnosti a priestorovú predstavivosť,

výchovné hry ako napr. Spore atď. – rozvíjajú predstavivosť, rozhodovacie procesy a zodpovednosť.

Cieľom všetkých počítačových hier je zábava. Dôležité je, aby prvky neboli založené na deštrukcii a násilí, ale skôr na rozvíjaní schopností dieťaťa.

Spracovala: Mgr. Kristína Majerníková, školský psychológ

Zdroj:

https://www.idnes.cz/onadnes/deti/mohou-byt-pocitacove-hry-pro-deti-prinosne.A131223_112422_deti_haa

https://www.novinky.cz/zena/deti/218535-jak-nasili-v-televizi-a-pocitacovych-hrach-ovlivnuje-psychiku.html

http://edi.fmph.uniba.sk/~winczer/SocialneAspekty/RitomskyAgresivitaDeti.htm

 

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com