Rozvrh v knižnici

 

 

Základná škola, Matice slovenskej 13, Prešov

Rozvrh hodín

školský rok 2019/2020

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

PO

III. A

VI.A

IV.A

VII.A

V.A

 

 

UT

III. A

VII.A

V.A

IV. A

 

VI.A

 

ST

IV.A

VII.A

V.A

VI.A

III.A

 

 

ŠT

VII.A

V.A

IV.A

VIII.A

III. A

VI.A

 

PI

IV.A

VI.A

V.A

III.A

VI.A

VII.A

 

 

 

Poznámka: voľné hodiny sú určené pre nepravidelné vyučovanie v učebni po dohode.

Zodpovední: Mgr. A. Lešigová

Schválila: PaedDr. Renáta Rodáková

                 riaditeľka školy

 

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com