Výpožičný čas

Školský rok:  2019/2020

Školský knihovník: PaedDr. Iveta Háberová

Školská knižnica je otvorená :

 

 

 

Deň Čas  
Pondelok 8:00 - 12:30 prezenčné výpožičky
  13:30 - 14:00 absenčné výpožičky
Utorok 8:00 - 14:00 prezenčné výpožičky
Streda 8:00 - 12:30 prezenčné výpožičky
  13:00 - 14:00 absenčné výpožičky
Štvrtok 8:00 - 14:00 prezenčné výpožičky
Piatok 8:00 - 14:00 prezenčné výpožičky

 

Školská knižnica slúži aj ako učebňa, ktorú je možné využívať počas vyučovania,ale aj v mimovyučovacom čase, pri práci krúžkov.  Knižný fond budeme dopĺňať podľa finančných možnosti školy, rodičovského združenia, prípadne za spoluúčasti sponzorov.

 

PaedDr. Iveta Háberová

          

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com