Triedy a triedni učitelia na našej škole - 2021/2022

                 Primárne vzdelávanie            

 

Trieda Triedny učiteľ Umiestnenie triedy
P.A Mgr. Jana Lešková 1. pavilón, poschodie
P.B Mgr. Silvia Pariľáková 1. pavilón, prízemie
P.C Mgr. Iveta Kučová administratívny pavilón
I.A Mgr. Júlia Šebejová 1. pavilón, poschodie
I.B Mgr. Ľubica Uhlárová 1. pavilón, prízemie
II.A PhDr. Blanka Vasková 1. pavilón, poschodie
II.B Mgr. Andrea Kašprišinová 1. pavilón, prízemie
III.A Mgr. Iveta Kučová administratívny pavilón
III.B PaedDr. Andrea Vojtášová administratívny pavilón
IV.A Mgr. Monika Križanová 4. pavilón, poschodie
IV.B Mgr. Tomáš Grančay 4. pavilón, poschodie

 

 

         Nižšie stredné vzdelávanie       

 

Trieda Triedny učiteľ Umiestnenie triedy
V.A Mgr. Štefánia Cígerová 4. pavilón, poschodie
VI.A Mgr. Ján Novák 3. pavilón, poschodie
VI.B Mgr. Matúš Bartko 3. pavilón, poschodie
VII.A Mgr. Vladimír Lenz  3. pavilón, prízemie 
VII.B RNDr. Marián Širý 4. pavilón, poschodie
VIII.A PaedDr. Iveta Háberová  3. pavilón, prízemie
IX.A PaedDr. Mária Vozáriková 3. pavilón, prízemie 
IX.B Mgr. Vladimír Mišenko 4. pavilón, poschodie

 

 


 
 

 

Mgr. Nikoleta Paličková

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com