EEG biofeedback

VIEME ZDOKONALIŤ MOZOG ŽIAČIKA

 

Naša škola už niekoľko rokov ponúka žiakom individuálnu intervenciu metódou EEG biofeedback. Niektorí sa s ňou už zoznámili, iní o nej čo-to počuli a pre ďalších je úplne neznámou. Poďme si o nej povedať viac.

 

Názov metódy je zložený z pojmov EEG – táto skratka označuje prístroj elektroencefalograf, ktorý meria elektrickú aktivitu mozgu a biofeedback, čo môžeme preložiť ako biologickú spätnú väzbu. EEG biofeedback je teda metóda, ktorá sníma a vyhodnocuje elektrickú aktivitu mozgových vĺn a zároveň na základe okamžitej spätnej väzby činnosť mozgu optimalizuje a posilňuje.

 

Na EEG biofeedback tréning je potrebný počítač s nainštalovaným softwérom, dve ušné elektródy  tvoriace uzavretý okruh a jedna snímacia elektróda, ktorá sa umiestňuje na temeno hlavy podľa oblasti, ktorú trénujeme.  Snímaný EEG záznam je transformovaný do podoby jednoduchej videohry, ktorú žiak ovláda len svojou myšlienkovou aktivitou – ak je aktivita mozgu žiaduca, žiak je odmeňovaný. Ak sa mozgová aktivita uberá nežiaducim smerom, žiak odmenu nedostáva. Pozitívne odmeňovanie počas hry je motiváciou pre mozog, aby „pracoval“ takým spôsobom, za ktorý dostáva odmenu. Mozog si tak postupne vytvára (a tiež posilňuje) nové spoje, vzruchy, návyky, vzorce, postupy  - učí sám seba, zdokonaľuje sa.

 

V praxi to môže vyzerať nasledovne:

Povedzme, že máme žiaka, ktorý sa nedokáže sústrediť na dostatočne dlhú dobu. Na tréningu je jeho úlohou riadiť auto. Bez klávesnice, bez myši, bez joysticku - len svojimi myšlienkami. Ak je dostatočne sústredený na riadenie, dostáva ako odmenu body za každý odjazdený okruh. Ak sa jeho myšlienky „rozkotúľajú“, auto zíde z cesty a havaruje. Body nedostáva. Spočiatku sú okruhy kratšie a odmeny častejšie. Postupne sa okruhy predlžujú a získať odmenu je o niečo náročnejšie. Ale jeho mozgu sa páči byť odmeňovaným a preto sa sústreďuje znova a znova. Až sa nakoniec naučí (vytvorí si pamäťové spoje), že jediná cesta za odmenou je dostatočné sústredenie.  Vďaka svojej schopnosti uchovávať a prepájať prijaté informácie sa potom mozog dokáže sústrediť i v iných situáciách, než len pri  tejto videohre.

 

Samozrejme, uvedený príklad opisuje predovšetkým princíp metódy EEG biofeedback, jeho zjednodušenú verziu. To, ako dlho je potrebné „šoférovať autíčko“, aby sme sa dostali do cieľa, závisí od druhu a stupňa ťažkostí, ktoré sa u žiaka prejavujú. Aby sme mohli pozorovať prvé výsledky, je nutné pri ľahších až stredne ťažkých poruchách absolvovať aspoň 30 - 40 tréningových sedení, 2 – 4x týždenne, pričom jeden tréning trvá 45 minút. Celkom dlhá trať, však?

Metóda EEG biofeedback je neinvazívna, bezbolestná, bez vedľajších účinkov, hravá, zábavná a predovšetkým s dlhodobým efektom.

 

EEG biofeedback sa odporúča ako podporná terapia pri:

ADD/ADHD, ľahkých mozgových dysfunkciách, špecifických poruchách učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia...), narušenej komunikačnej schopnosti, emocionálnej nestabilite, úzkostných poruchách, poruchách spánku, koncentrácie, pamäte...a mnohých ďalších.

 

Metóda EEG biofeedback nie je zázrakom na počkanie a nie vždy vyrieši všetky problémy. Ale pri odbornom tréningovom vedení, dodržaní zdravej životosprávy a možnej aplikácií ďalších podporných terapií je veľmi účinným prostriedkom zmierňujúcim rôzne mentálne dysfunkcie a poruchy.

 

Autorka príspevku: Mgr. B.Likeová

špeciálny pedagóg a EEG biofeedback terapeut

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com