Tretí ročník

Sme žiakmi tretieho ročníka.  V tomto školskom roku sa veľmi tešíme, že sa učíme vybrané slová. Najskôr sme sa ich strašne báli, ale zistili sme, že to nie je až také ťažké. Čakajú nás ešte slovné druhy, tak uvidíme, či sa s nimi združíme. Matematika je pre nás zaujímavá násobením, sčítaním a odčítaním veľkých čísel. Najviac nás napriek všetkému baví geometria, pretože pracujeme s pravítkom. Medzi naše najobľúbenejšie predmety, samozrejme, patria telesná a výtvarná výchova, pretože sa nemusíme nič učiť. Najlepšie sú však prestávky! Vtedy sa rozprávame, hráme a vymýšľame rôzne nezbedy. Obľubujeme aj návštevu automatu, ktorý je pre nás hlavným zdrojom energie.

V škole sme zažili mnoho zaujímavých aktivít aj vďaka Bádateľkovi. Vybrali sme sa spolu s ním do múzea na Solivare, kde nám vysvetlili, ako sa vyrábala soľ. Už sa nevieme dočkať školy v prírode. Tento rok ideme do Krpáčova. Určite sa tam poriadne zabavíme a prinesieme si veľa, veľa zážitkov.

Hrdí sme na našich spolužiakov. Lukáš Leščák je veľmi šikovný športovec. Získal veľa medailí  v Teakwoonde.  Medailou v tanečnej súťaži sa môže popýšiť Sofia Stančák. 

Vaši tretiaci

Pridané: 25.02.2020, Mgr. N. Paličková, PaedDr. A. Vojtášová

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com