Profil verejného obstarávateľa

 

Názov organizácie Základná škola
Sídlo Matice slovenskej 13, Prešov
Štatutárny zástupca PaedDr. Renáta Rodáková
IČO 37877232
DIČ 2021673896
Email zs.matica@gmail.com
Telefón 051/7713331

 

 

 

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ Číslo Popis Celková hodnota Ďalej
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com