Súhrné správy o zákazkách

Dokumenty verejného obstarávania

 

P.č. Názov dokumentu
1.  Súhrná správa za III. štvrťrok 2013.docx (14991)
2. Súhrná správa za IV. štvrťrok 2013.docx (17554)

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com