Výzvy

na predloženie cenovej ponuky - Opravy na vodovodnom potrubí Výzva.pdf (1528167)Príloha č. 1 - Opis a špecifikácia predmetu zákazky.docx (20699)

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com