Zmluvy, faktúry, objednávky

Pre zmluvy, objednávky, faktúry kliknite na obrázok a odkaz. Ďakujeme!

 

 

 

 Zmluvy, faktúry, objednávky

 

  Poistné zmluvy Účinnosť poistenia  
Por. č. Zmluva od do
1.

PZ Zš Matice Slovenskej(1).pdf (225128)

1.2.2014 26.12.2017

 

 

List č. Zmluva o účastí na projekte
Číslo projektu
Poskytovateľ
1. zml1 001.jpg (531032) 0055/26120130025 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
2. zml2 001.jpg (564175) 0055/26120130025 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
3. zml3 001.jpg (732881) 0055/26120130025 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
4. zml4 001.jpg (625408) 0055/26120130025 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
5. zml5 001.jpg (690922) 0055/26120130025 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
6. zml6 001.jpg (768963) 0055/26120130025 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
7. zml7 001.jpg (716855) 0055/26120130025 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
8. zml8 001.jpg (693054) 0055/26120130025 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
9.

10.

11.
zml9.jpg (209363)

ERASMUS+.pdf (15222442)

SOV152.pdf (8675002)
0055/26120130025

číslo zmluvy-2017-1-EL01-KA219-036227_2

2017_MPC:ŠOV_ZŠ_083
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

SAAIC Križkova 9, Bratislava

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

 

Zmluva a spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka a Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka:

Dátum Názov
25.8.2013 Zmluva o spolupráci- str. 1
  Zmluva o spolupráci- str. 2
  Zmluva o spolupráci- str. 3
  Zmluva o spolupráci- str.4
   
13.11.2015 Zmluva o spolupráci podľa &51zákona č.4/1964 Z.b. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, inštitút hokejových štúdii, občianske združenie
  zmluva o spolupráci str.1
  zmluva o spolupráci str.2.
  zmluva o spolupráci  str.3
  zmluva o spolupráci str.4.
  zmluva o spolupráci str.5
   
Dátum / Názov Dokument
28.2.2014
Rámcová zmluva "Nákup a servis výpočtovej techniky"
1 jpg.jpg (644 kB)
2 jpg.jpg (54 kB)
3 jpg.jpg (36,7 kB)
28.2.2014
Rámcová zmluva "Školské a kancelárske potreby"
1.jpg (35027)
2.jpg (42889)
3.jpg (41728)
 
03.09.2014
Kúpna zmluva "Program školské ovocie 2014/2015"
001.jpg (541016)
002.jpg (726180)
003.jpg (886767)
004.jpg (449002)
005.jpg (764784)
006.jpg (486120)
007.jpg (252926)
 
12.01.2015
Rámcová dohoda "Nákup školských a kancelárskych potrieb"

kancelárske.pdf (1000357)
12.01.2015
Rámcová dohoda "Nákup tovaru a potrieb na maľovanie"

farby.pdf (994684)
12.01.2015
Rámcová dohoda "Nákup čistiacich prostriedkov a iného spotrebného materiálu"
 

čistiace p.pdf (994725)
28.08.2015
Zmluva o odpade
zmluva jedáleň.pdf (329409)

 

Zmluvy - projekty

Digi škola  
1. (DigiSkola)SamsungSchool_037877232.pdf
   

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com