Anglický jazyk

https://www.youtube.com/watch?v=mN5iG_avefs

Family and Friends Starter:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lingar.ff0

Family and Friends 1:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lingar.ff1

Family and Friends 2:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ar.FF2

Family and Friends 3:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lingAR.ff3

Family and Friends 2,3:

1. https://www.youtube.com/watch?v=qGXV0GnsE9A

2. https://www.youtube.com/watch?v=LEDGGEXds9o

3. https://www.youtube.com/watch?v=G7YkpCyTJeY

4. https://www.youtube.com/watch?v=OdaQIvn2FhU

5. https://www.youtube.com/watch?v=xfZ_ByOLt6I

6. https://www.youtube.com/watch?v=qlt5m6PtLnA

7.https://www.youtube.com/watch?v=NaDMyxqyIAQ

8. https://www.youtube.com/watch?v=JXKyUILwQHU

Prípravný ročník:

https://www.youtube.com/watch?v=wmChR0fn09U

https://www.youtube.com/watch?v=yzckek34w1g

https://www.youtube.com/watch?v=92yMRMsbCgA

https://www.youtube.com/watch?v=q_itF52s8UA

https://www.youtube.com/watch?v=2L_I-gyNV-c

https://www.youtube.com/watch?v=8UlwgesokBw&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=4wNfz04A7Pc&t=133s

Prvý ročník:

1.numbers - čísla    https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
 
2. toys -hračky       https://www.youtube.com/watch?v=wMWcBIAHOHY
 
3.  colours- farby      https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA

4. wild animals - zvieratá div.  https://www.youtube.com/watch?v=BDYUV7tx_pM
 
5.my family- moja rodina   https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
 
6.my face - moja tvár  https://www.youtube.com/watch?v=2Hmq74bQP6s
 
8.farm animals-zvieratká z far. https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc

 

Druhý ročník:

https://www.youtube.com/watch?v=wmChR0fn09U

https://www.youtube.com/watch?v=yzckek34w1g

https://www.youtube.com/watch?v=92yMRMsbCgA

https://www.youtube.com/watch?v=q_itF52s8UA

https://www.youtube.com/watch?v=2L_I-gyNV-c

https://www.youtube.com/watch?v=8UlwgesokBw&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=4wNfz04A7Pc&t=133s

 

Tretí ročník:


0. https://www.youtube.com/watch?v=cas2AFTCwik

1.https://www.youtube.com/watch?v=d_I49yqhaDg

2.https://www.youtube.com/watch?v=o_33p_IrWwQ

3.https://www.youtube.com/watch?v=VJaU1aW7sYo

4.https://www.youtube.com/watch?v=zZb1VWlJhQQ

5.https://www.youtube.com/watch?v=J2DI3sGX9wY

6.https://www.youtube.com/watch?v=_3tKGQeRk5o

7.https://www.youtube.com/watch?v=kN5WGDIVles

8.https://www.youtube.com/watch?v=B_DuxaXXyeY

 

https://www.facebook.com/watch/?v=3340805719280652

Učíme sa čítať a písať po anglicky - Jolly Phonics

Jednoduché spôsoby učenia

Jednoduchý prítomný čas

The schoolrun.com

Tréning jazykov s filmami

 

Pridané: 26.3.2020, Mgr. S. Eštočinová, Mgr. A. Lešigová, Mgr. A. Feňušová

Aktualizované: 18.5.2020, Mgr. S. Eštočinová

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com