Hudobná výchova

Slovenská filharmónia

5 spôsobov ako pomôcť deťom s učením hudobnej náuky

1. stupeň

2. stupeň

Pridané: 3.4.2020, PaedDr. R. Rodáková, Mgr. L. Jacko

Aktualizované: 6.4.2020, Mgr. S. Eštočinová

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com