II.B

Prvouka

SJL - Veta a jej zloženie

Prvouka - Rast a vývin živočíchov

Prvouka - Porovnávanie mláďat a dospelých jedincov

Prvouka - Lúčny koník, skokan zelený

Živočíšne spoločenstvá

ANJ 1

ANJ 2

Mravec

Prvouka - Chov živočíchov a úžitok z nich

Prvouka - Životné prostredie rastlín

Prvouka - Význam semien rastlín

Dištančné vzdelávanie - záver

 

Pridané: 20.03.2020, Mgr. A. Feňušová

Aktualizované: 23.06.2020, Mgr. S. Eštočinová

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com