Prváci

Ako správne učiť písanie

Pracovné listy z matematiky

Nácvik písania číslic

Čítanie s porozumením

Prvouka - Kráľovstvo živočíchov

Rozprávky o včielkach

 

Pridané: 1.4.2020, Mgr. S. Eštočinová, Mgr. A. Feňušová, PaedDr. R. Rodáková

Aktualizované: 18.5.2020

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com