Slovenský jazyk a literatúra

Úlohy zo slovenčiny ZŠ, SŠ

Pravopis podstatných mien - vzor žena: https://www.youtube.com/watch?v=moI_jZ-Y9lk

Pravopis podstatného mena zver: https://www.youtube.com/watch?v=jDZXE-zVXWE

Holá veta: https://www.youtube.com/watch?v=SJ3JiwPMCp0

Rozvitá veta, viacnásobný vetný člen: https://www.youtube.com/watch?v=SwuJKs1uf2g

Jednočlenná veta slovesná a neslovesná: https://www.youtube.com/watch?v=-Z1Oqg85Wok

Dvojčlenná a jednočlenná veta, vetný základ: https://www.youtube.com/watch?v=j8A5bIqCPRc

Veta - opakovanie: https://www.youtube.com/watch?v=_VLncJJ71SY

Nominatív, genitív, singulár, plurál: https://www.youtube.com/watch?v=rrMCOA4FuHA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1wYHlvekQAPEUs7Mdno8UmyXsbD-FCbjgIiCFs4kUXRjiMPx3fqtFa16E

Podstatné mená: rod, číslo, pád, vzor: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6830/precvicovanie-uciva-zo-slovenciny-5-rocnik-podstatne-mena-rod-cislo-pad-vzor?fbclid=IwAR1Enip6bii3lgTsGMOCvVXmsw7otZaCYJf3hIGWuLDwlwwRL6yYjLkf70I

Pády: https://www.facebook.com/groups/zavretaskola/permalink/634490300723038/

Čítanie s porozumením 5. roč.: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6895/precvicujeme-citanie-s-porozumenim-s-piatakmi?fbclid=IwAR2hhaNXR9hT2Exv_GCYrTY9dRwUvt42xNYVY5L1ktnOTlwMslmrSzmQ-YU

Slovné druhy:

Pomôcka pri určovaní vetných členov

Podstatné mená, prídavné mená

Kedy píšeme siedmich a kedy siedmych?

Nahrávky diktátov

 

Detektívka: https://www.youtube.com/watch?v=_f4wLKMqwHM

Dobrodružná literatúra: https://www.youtube.com/watch?v=QKmBWTy5LGM

O textároch/O hudobnom texte: https://www.youtube.com/watch?v=8pf3U0BWsYk&fbclid=IwAR0sKiMWR9pB9YThknH5EtAvFMdpNCu-c5p8CZWLTi-2Vi0WFWc2WMUtwIk

Malý princ: https://www.youtube.com/watch?v=OdVY3O8sXXk&fbclid=IwAR3jnKmht3NRZT62UaLYFoyeryDL9oOL6kCnMLRjoxdoSLK86e4gmihILhM&app=desktop

Pesnička o slovných druhoch: https://davidkralik.sk/slovne-druhy-podstatne-mena-pridavne-mena-slovesa/?fbclid=IwAR3J-TVsxU2HGTIal30pdytaXif5kjJZZg64xiZMspDc1Fx6hrG5-kpAfAI

 Ako (sa) učiť literatúru - O lyrike: https://www.youtube.com/watch?v=bthJDPteytg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1sHjaBeqYFDAW0g9pu2yvtpWjEgKK4c8Lm761EF3YnX5gcW5UdAh0FYKA

Jazyk ako priestor domova: https://www.youtube.com/watch?v=BBhvwf9gvFc&list=PLLCxqaaMsL7y7N7JTWYHO_9H5LQ66h3Fg&index=2

knižnica POH: https://www.kniznica-poh.sk/index.php/aktuality/302-korona

O dráme

Určovanie umeleckých jazykových prostriedkov

 

1. stupeň: https://trpaslici0.webnode.sk/

knižnica POH: https://www.kniznica-poh.sk/index.php/aktuality/302-korona

Škola hrou: https://www.youtube.com/watch?v=UVDtay8YjR0&fbclid=IwAR2cjHupAk8fN7ee2o2sWYUBrL8LgRQ9gSuXN2e3cKEntbx_rp1aCEFP3Dg

Spodobovanie: https://akosapise.sk/cvicenie-na-spodobovanie-zisti-ci-to-ovladas/?fbclid=IwAR30vLL2GXMDn3ZrdJ1YGXoi587uxKwZfl68qcItTo25wQnxstvg1VVsN6U

Všeobecné a vlastné podstatné mená

Ako sa spoluhlásky ď, ť, ň, ľ skamarátili s e a i

Opakujeme pojmy z čítania pre 4. ročník

Opakujeme pády 

Diktáty pre štvrtákov

Opakujeme jednoslabičné slová

Vybrané slová - online test

 

Pridané: 20.3.2020, Mgr. S. Eštočinová

Aktualizované: 12.5.2020, Mgr. S. Eštočinová

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com