Dyspraxia

Rozvojová koordinačná porucha (dyspraxia) je ochorenie motoriky. Dieťa pôsobí na svoj vek príliš nemotorne a ochorenie mu komplikuje bežný život. Tiež sa môže nepríjemne prejaviť v budúcom, dospelom živote. Ochorenie zasahuje hrubú motoriku (kontrolovaný pohyb celého tela, paží a nôh využívajúci veľké svaly) aj jemnú (koordinácia malých svalov, napríklad súlad pohybu ruky, prstov s očami). Dyspraxia nevzniká pre zlú starostlivosť alebo nedostatok príležitostí dieťaťa nadobudnúť rovnaké motorické schopnosti ako majú jeho rovesníci. Prejavuje sa u detí doma aj v škole. Ochorenie zasahuje tri až štyrikrát častejšie chlapcov ako dievčatá a neraz býva prehliadané. Diagnostikované býva asi okolo piateho roku dieťaťa.

 

Dyspraxia v predškolskom veku

Môžu sa vyskytnúť nasledujúce ťažkosti:

 • dieťa si nedokáže zaviazať šnúrky na topánkach, zapínať a odopínať gombíky a zipsy, používať príbory,
 • veľa týchto detí sa nedokáže samostatne obliecť,
 • má problémy pri pohybových aktivitách na ihrisku ako je skákanie (najväčšie problémy sú pre neho žabáky a striedavé poskoky), chytanie a kopanie do lopty,
 • dieťa má veľké problémy používať nožnice pri strihaní, maľovať, kresliť, ale aj napr. pri skladaní puzzle,
 • má  problémy s udržaním pozornosti pri jednej činnosti,
 • dieťa je nesústredené, často pôsobí rušivo na ostatných,
 • niektoré  deti môžu mať problémy s chôdzou po schodoch,
 • vo zvýšenej miere naráža do vecí okolo seba, bez príčiny padá alebo mu padajú predmety z ruky,
 • ťažko sa učí nové veci, potrebuje dlhší čas na ich zautomatizovanie,
 • nesprávne drží pero alebo ceruzku.

 

Ako pomôcť dieťaťu s dyspraxiou v predškolskom veku?

Pomoc dieťaťu s vývojovou poruchou koordinácie by mala byť radostná, nenásilná tak pre dieťa ako aj pre jeho rodičov, rozhodne by to nemalo byť niečo, čo sa „musí“ urobiť.

 

HRA - aké vlastnosti by mala mať hra:

- byť zábavná,

- pomáhať zlepšeniu pohybovej koordinácie,

- zlepšovať spoločenské schopnosti,

- pomáhať rozvíjať rečové schopnosti.

 

Dieťa trpiace dyspraxiou môže mať pri hre problémy, ak nebude vedieť:

- ako sa má hrať,

- kde sa má hrať,

- s čím sa má hrať,

 - s kým sa má hrať.

 

Takéto dieťa často ťažšie chápe pravidlá hry ako aj pojmy výhra a prehra. V začiatkoch hry treba dieťa podporovať, pretože sa môže začať správať neprimerane a stratiť nadobudnuté sociálne kontakty. Skúste si dohodnúť signál /napr. položenie ruky na rameno/, ktorým ho upozorníte, že zachádza príliš ďaleko. Pomôžte mu pochopiť pravidlá hry /možno ich budete musieť počas hry niekoľkokrát zopakovať/. Pri novej hre skúste hrať vo dvojici. Dajte mu dostatok času na premýšľanie a pochopenie. Dohodnite sa na tom, ako dlho bude hra trvať. Nech vám dieťa skúsi pravidlá zopakovať, tak zistíte, či im porozumelo. Nechajte dieťa vybrať, akú hru sa chce hrať. Nové hry ho učte, len keď je v pohode. Pochváľte ho, ak to robí dobre.

 

Hry zamerané na zlepšenie schopností jemnej a hrubej motoriky

Nacvičujte najskôr veľké pohyby. Zlepšenie schopností hrubej motoriky bude mať vplyv aj na funkciu jemnej motoriky a na menšie pohyby. Tieto hry ovplyvňujú obidve zmienené oblasti vrátane rečových schopností a práce s číslami.

 

Hry zamerané na rozvoj hrubej motoriky:
 • Hra na vojakov. Podliezanie a preliezanie prikrývok a podušiek, plazenie sa popod stoličky a stoly. Hru nazvite dobrodružstvom spojeným s hľadaním pokladu. Podporte predstavivosť dieťaťa a nechajte ho, aby si vymedzilo vlastnú trasu a naplánovalo sled udalostí. Nezabudnite na prekvapenie, môže to byť knižka, ktorú si spolu prečítate alebo niečo dobré pod zub.
 • Hry s loptou. Používajte väčšie lopty alebo balóny, dieťa ich chytá alebo sa s nimi triafa na cieľ. Hrajte hry na bránku, jej šírku postupne zmenšujte.
 • Hry s pálkou a loptičkou. V obchodoch sa už dajú kúpiť aj rôzne väčšie pálky. Použite ich na triafanie molitanových loptičiek, nafukovacích balónov či bedmintonových košíkov. Začnite s väčšími predmetmi, pretože dieťa s vývojovou poruchou koordinácie má ťažkosti s koordináciou očí a rúk. Pri hraní s veľkými, pomaly sa pohybujúcimi predmetmi, je predpoklad, že bude mať úspech. Vhodné sú aj rôzne lapacie rukavice z priľnavej látky typu suchého zipsu, tiež pomáhajú zábavným spôsobom zlepšovať koordináciu očí a ruky.
 • Trampolíny a skákacie hrady sa výborne hodia na zlepšenie stability a rovnováhy. Dieťa je v kontakte s inými deťmi a naučí sa chápať kedy je na rade.
 • Tvorivé činnosti ako je maľovanie. Používajte „nástroje“ s veľkými mäkkými rúčkami, farby v pohárikoch, veľké kriedy. Dieťaťu sa bude lepšie maľovať na zvisle upevnený papier ako na papier na stole. Skúste mu dať papier na stenu – pomáhate mu posilniť ramenné svalstvo. Maľovať môže pokľačiačky, zlepšuje si tým stabilitu.
 • Vyrábajte rôzne koláže zo zvyškov – napr. robota z krabíc rôznych veľkostí a tvarov. Nechajte naplno pôsobiť detskú fantáziu.
 • Trhanie a krčenie papiera posilňuje ruky. Vhodný je tak krepový papier, ako aj noviny až po mäkší kartón.
 • Práca s hlinou, plastelínou, chlebovým cestom sa tiež hodí na posilnenie rúk a ramien.
 • Veľké švihadlo je vynikajúce na zlepšenie hrubej motoriky, nácvik striedania poradia a vnímanie rytmu a sekvencií. Pri skákaní sa dajú recitovať básničky, hovoriť riekanky alebo spievať pesničky.
 • Tradičné hry – Hra na slepú babu, Chodí pešek okolo, Zlatá brána, Na rybárov a rybky, Na schovávačku sú tiež dobré na striedanie poradia a schopnosť počúvať. Keďže niektoré z nich vyžadujú dobrú koordináciu, možno ich budete musieť trošku upraviť, aby ich vaše dieťa zvládlo.
 
Hry zamerané na rozvoj jemnej motoriky:
 • Hry so stavebnicami sú pre dieťa so slabou koordináciou motoriky najdôležitejšie. Bežne dostupné v obchodoch sú Lego, Lego Duplo, Merkur, Magnetic a i.
 • Vhodné sú aj spoločenské hry – Klobúčik hop, Mikádo, Domino, rôzne puzzle a pod.
 • Lego ako najobľúbenejšia stavebnica môže byť pre vaše dieťa na začiatok ťažká. Skúste niečo jednoduchšieho, s väčšími dielikmi, ktoré ľahšie do seba zapadajú, prípadne magnetické skladačky. Nechajte dieťa pracovať na štyroch, v sede alebo v kľaku.
 • Kolíky na bielizeň použite na to, aby na malú šnúru pomocou nich pripevnilo obrázky alebo oblečenie pre bábiky, alebo ich môže pripevňovať na krabicu od topánok. Vtedy môžete hádzať kockou a z krabice vyberať správny počet kolíkov. Pracujte s kolíkmi rôznej veľkosti – pomáha zlepšovať zručnosť a silu.
 • Výroba ježka zo špáradiel a plastelíny, rôznych iných figúrok na jeseň z gaštanov.
 • Hádzanie drobných mincí do šporkasky.
 • Vhadzovanie guličiek do plastových fliaš.
 • Obkresľovanie obrázkov, začnite s jednoduchšími.
 • Počítačové hry – vyberajte také, pri ktorých dieťa pracuje s myšou, kvôli koordinácii ruky a očí. Vhodné sú hry, ktoré vyžadujú postup podľa inštrukcií alebo také, pri ktorých sa rieši nejaká úloha.
 • Výroba jednoduchého lietadielka alebo čiapky z papiera tiež urobí radosť. Rodičia môžu pomôcť, postup práce nechajte, nech si ho určí dieťa samo.

 

Dyspraxia v školskom veku

Viacero z príznakov predškolského veku sa nezlepší a ak áno, tak len veľmi nevýrazne. Často pribudnú ďalšie:

 • pokusy vyhnúť sa telesnej výchove a športovým aktivitám,
 • dobré výsledky  dieťa nadobúda pri učení s individuálnym prístupom, zlyháva v triede pred kolektívom iných detí,
 • pribúdajú ťažkosti v matematike a v písaní,
 • písanie dieťaťu trvá príliš dlhý čas,
 • nedokáže pracovať podľa inštrukcií,
 • ťažko si pamätá inštrukcie,
 • ťažko si dokáže zorganizovať povinnosti.

 

Ako pomôcť dieťaťu s dyspraxiou v školskom veku?

Dieťa s poruchou motoriky potrebuje pochopenie a individuálny prístup od svojho rodiča aj učiteľa. Citlivý prístup mu umožní naplno využiť svoje schopnosti, pomôže dostať z dieťaťa maximum.

 • Rozprávajte sa so svojím dieťaťom a vysvetlite mu, že je iné, ale nezabudnite dodať, že každý človek je určitým spôsobom iný. Dieťa tiež potrebuje vedieť, že jeho problémy sa dajú riešiť.
 • Dovoľte dieťaťu prísť za vami a povedať, ak niečo nie je v poriadku.
 • Prijmite pocity dieťaťa také, aké sú, ale zároveň mu povedzte, že ak bude jeho správanie nevhodné, nebudete mu to vždy tolerovať. 
 • Vysvetlite ostatným problémy svojho dieťaťa, aby boli zhovievavejší a mali s ním väčšiu trpezlivosť.
 • Povzbuďte dieťa, aby nadväzovalo kamarátstva aj prostredníctvom dopisovania alebo četovania.
 • Pomôžte dieťaťu nájsť koníčka, v ktorom sa mu bude dariť a kde nebude porovnávané s ostatnými deťmi.
 • Nájdite činnosti, ktoré môže spolu vykonávať celá rodina – napr. plávanie, vychádzky, kino. Vyhýbajte sa aktivitám, pri ktorých je niekto vyčlenený.

 

Učebné pomôcky:

 • Odporučte dieťaťu používať priesvitný peračník, jeho obsah je ľahšie kontrolovateľný. Napíšte zoznam vecí, ktoré má obsahovať, aby bolo jednoduchšie ho dopĺňať.
 • Na prichytenie papierov, s ktorými dieťa pracuje, použite protišmykovú podložku so svorkou, aby papier nekĺzal.
 • Ak dieťaťu robí problém používanie pravítka, pripevnite na jeho konce priľnavý materiál, aby sa pri rysovaní neposúvalo.
 • Písanie môže byť pre dieťa ľahšie na šikmej ploche.
 • Dieťa bude možno potrebovať podložku pod nohy, ktorá mu umožní správne sedenie.
 • Pri písaní používajte farebné perá. 
 • Nové informácie niekoľkokrát zopakujte.

Inšpiračné videá:

https://www.youtube.com/watch?v=DGD4M1entb4

https://www.youtube.com/watch?v=V8vFgbFnk1g

https://www.youtube.com/watch?v=Mf8FYm9NnVM

https://eduworld.sk/cd/dominika-neprasova/7067/jemna-motorika-deti

https://www.facebook.com/lucia.palisinova/videos/1255082468014936/

https://www.facebook.com/pekesdesarrolloinfantil/videos/2565190247075081/UzpfSTEwMDAwMzI0NTA0NTA0NTpWSzo2MDE4OTc5MzcwNjk2ODU/

https://www.facebook.com/lucka.pastierikova/videos/10207905408589048/

https://www.youtube.com/watch?v=LbPq1NeXeZU

https://www.youtube.com/watch?v=55TdZIRJ4OA

https://www.youtube.com/watch?v=n8FU7_wWoBo

https://www.youtube.com/watch?v=OD-4Ufqkkxg

https://www.youtube.com/watch?v=1Knil898bJw

https://www.youtube.com/watch?v=xuGZwRjxCnI

https://www.youtube.com/watch?v=EJZpekewF24

https://www.youtube.com/watch?v=o9mWGExDO5o

 

Zdroje a inšpirácie:

www.minedu.sk › data › files › 7171_smikova2-dyspraxia

https://www.centrumga.sk/dyspraxia.pdf

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/2762/dyspraxia-problem-nesikovneho-a-neobratneho-dietata

https://eduworld.sk/cd/dominika-neprasova/7084/hruba-motorika--co-je-to-a-preco-ju-rozvijat-co-najskor?fbclid=IwAR3Qjli2_9AG8OkXZQ1L3wt-4_mlAJRvnIMH_oDtomil7_H7kQyEKvafWuY

https://dyspraxiakids.com/how-to-tie-shoelaces/

https://www.zzz.sk/clanok/9963-dyspraxia

https://lekar.sk/clanok/rozvojova-koordinana-porucha-dyspraxia-u-deti

 

Pridané: 11.5.2020, Mgr. Michaela Petejová

Aktualizované: 21.5.2020

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com