Logopédia

Logopédia

Aplikácia Logopédia

Nácvik správnej výslovnosti L

Logopedické cvičenia na hlásku L

Nácvik správnej výslovnosti S

Nácvik správnej výslovnosti hlásky Š

Nácvik hlásky R - 1

Nácvik hlásky R - 2

Nácvik hlásky C

Nácvik hlásky Č

Logopedické hry

https://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/logopedicke-cvicenia/

(fixácia a automatizácia hlások, logopedické pexesá na vytlačenie, cvičenia na zrakové vnímanie)

https://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/hrava-skola/ulohy-pre-teba/

https://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/pracovne-listy/ (aj na logopédiu, od 2.roč)

Zajakávanie

Logopedické riekanky na rozvoj reči

https://www.logo.wbl.sk

(informácie o logopédii, výslovnosti sykaviek, oromotorické cvičenia, odkaz na pracovné listy hlások H, CH, F, G)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Buv6O_81c_E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR159ldG-aStgKO5074DNlu_lWPAAZ0sh1yLh6OJQfLgyxpm72mbV-Th7qU

(vyvodzovanie hlásky R – substitučná metóda)

 

https://nasedeti.relaxmagazin.sk/rozvoj-zrucnosti/clanok/9-zabavnych-hier-na-rozvoj-sluchu

(sluchové cvičenia)

https://www.forum-media.sk/premium/logs-demo/

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9du36ugpeqs

(správna výslovnosť L)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ngDkpHnmD0E

(správna výslovnosť hlásky S)

 

https://www.youtube.com/watch?v=x-aZ7EbXxD0

(hláska Š)

 

https://www.youtube.com/watch?v=o_RTc2CASns

(správna výslovnosť hlásky Č)

 

https://www.youtube.com/watch?v=J-7Q-2zZ9Ek

(hláska C)

 

https://eduworld.sk/cd/vierka-mednanska/5302/logopedicke-cvicenia---vyslovnost-s

https://eduworld.sk/cd/vierka-mednanska/5229/logopedicke-cvicenia---vyslovnost-s

https://eduworld.sk/cd/vierka-mednanska/5273/logopedicke-cvicenia---vyslovnost-r

https://eduworld.sk/tg/5/311/logopedicke-cvicenia (logopedické cvičenia k hláskam, články o logopédii)

https://www.cpppapdk.sk/pr%C3%ADpravn%C3%A9-cvi%C4%8Denia-alebo-ako-predch%C3%A1dza%C5%A5-nespr%C3%A1vnej-v%C3%BDslovnosti (prípravné dychové, oromotorické cvičenia)

 

TV Jojko – Rapotáčik, Rapotáčik 2 (7.40, 8.40, 17.50) – relácia nie je dostupná v archíve na internete

Logopedické hry pre najmenších

 

PLATENÉ APLIKÁCIE na tablet, mobil (nie je nutné si ich sťahovať, tip v prípade záujmu)

 

Logopédia 1 - precvičovanie výslovnosti

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.logopedia.sk1
- obsahuje 8 hlások (C, Č, D, Ď, F, G, CH, K) a striedanie sykaviek (C, S, Z – Č, Š, Ž),
- 1186 slov a viet
- 4,29 EUR


Logopédia 2 - precvičovanie výslovnosti
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.logopedia.sk2
- obsahuje 5 hlások : L, Ľ, N, Ň, R ( TR,DR, PR,BR,MR,FR,VR, KR,GR,CHR,HR,....ŽR)
- 1302 slov a viet
- 4,29 EUR


Logopédia 3 - precvičovanie výslovnosti
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.logopedia.sk3
- obsahuje 7 hlások : S, Š, T, Ť, V, Z, Ž a striedanie mäkkých a tvrdých hlások ŤĎŇ a TDN
- 1232 slov a viet
- 4,29 EUR

 

 

Tieto logopedické cvičenia nenahrádzajú individuálnu logopedickú intervenciu s logopédom.  

 

Logopedické cvičenia pre deti predškolského veku

 

Pridané: 23.3.2020, Mgr. S. Turčíková, Mgr. I. Melník Bačková

Aktualizované: 11.06.2020, Mgr. S. Eštočinová

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com