Oromotorické cvičenia

Oromotorické cvičenia

Oromotorické cvičenia sú však veľmi vhodné aj mimo logopedickej terapie pre celkové zlepšenie hybnosti artikulačných orgánov.

„Reč je prejavom precízne koordinovanej motoriky artikulačných orgánov. Z mnohých dôvodov sa môže stať, že vďaka oneskoreniu vo vývine, alebo patologickým mechanizmom v rámci oromotoriky, reč detí je menej zrozumiteľná pre okolie dieťaťa. Následne tak trénovanie oromotorických pohybov, ako aj trénovanie správneho satia, prehĺtania, pohyblivosti orgánov jazyka a pier, predstavujú jednu z mnohých aktivít logopedickej práce na ceste k správnej výslovnosti,“ hovorí Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.

Deti v predškolskom období sa chcú najmä hrať.

Ako zaradiť oromotorické cvičenia do ich pravidelného režimu tak, aby z nich neboli príliš unavené, či skôr otrávené? Ako precvičovať rečové orgány – jazyk, pery, líca tak, aby to bola zábava? Vhodnou pomôckou môže byť aj súbor hrových aktivít. Tieto cvičenia sú bežne realizované ako rozcvička pred logopedickou terapiou. Oromotorika zahŕňa jemné pohyby celého artikulačného aparátu a to pier, sánky, jazyka a podnebia.  Tieto cviky sú však veľmi vhodné aj mimo logopedickej terapie pre celkové zlepšenie hybnosti artikulačných orgánov. Môžeme ich precvičovať s deťmi ale aj dospelými v prípadoch, že je artikulačná obratnosť (pohyb pier, jazyka, sánky) znížená.

Oromotorické cvičenia môžete cvičiť  aj doma. Nasledujúca séria cvikov sa precvičuje pred každou terapiou.

Poradie si môžete meniť a voliť podľa potreby. Všetky tieto cviky je určite možné cvičiť spolu s rodičmi.

 

Použité zdroje:

https://www.infora.sk/clanky/c41-okienko-specialneho-pedagoga-oromotoricke-cvicenia-natasa-cvengrosova?fbclid=IwAR07zpnlSXdT7mRqH-A6y9Z6BvC2lYUPPRdHUSogmwHwPS9nhu5xxH1K0NU

https://eduworld.sk/cd/juliana-murcinova/4192/rec-deti-mozete-rozvijat-aj-logopedickymi-hrami

https://sk.pinterest.com/pin/257197828705132803/

https://sk.pinterest.com/pin/532691462180229251/

https://sk.pinterest.com/pin/404057397797121612/

https://itunes.apple.com/cz/app/id337145605?mt=8&affId=1860684

https://www.maquita.eu/pedagogicke-vydavatelstvo/zajko-japi-zosit-zamerany-na-motoriku-artikulacnych-organov

https://sk.pinterest.com/pin/556476097704840969/

https://www.logos-rp.cz/

Pridané: 26.3.2020, Mgr. I. Melník Bačková

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com