Súťaže

Literárno-výtvarná súťaž - uzávierka 15.5.2020

 Z chiži do paláca  - literárno - výtvarná súťaž - uzávierka 15. mája

Pridané: 15.4.2020, Mgr. S. Eštočinová

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com