Mgr. Andrea Kašprišinová

Mgr. Andrea Kašprišinová

1 | 2 >>

Na  ZŠ Matici slovenskej 13 pracujem  ako učiteľka  pre primárne vzdelávanie – I. stupeň základnej školy od 1.3.1999. Prešla som si všetkými ročníkmi na prvom stupni. Podvedome ma to ale vždy ťahalo k mladším žiakom v prípravnom, prvom a druhom  ročníku. Na vysokej škole nás učili množstvo poučiek či odborných termínov, ale škola nám nedá toľko ako sám život. Pri svojej práci sa riadim mottom: „Neučíme predmety, ale deti.“

Viem, že nikdy nenaučím všetko každé dieťa, ale môžem sa pokúsiť urobiť ho šťastným. Zasiať semienko radosti z učenia a vzbudiť v ňom lásku ku škole. Umožniť zažívať úspechy z dosiahnutých výsledkov, ktoré budú u detí pretrvávať počas celého školského obdobia.

Už niekoľko rokov zastávam funkciu vedúcej Metodického združenia, ktoré prispieva k rozvoju osobnosti učiteľov a slúži na výmenu skúseností medzi pedagógmi a asistentmi I. stupňa. Pôsobím aj ako uvádzajúci pedagogický učiteľ pre začínajúcich pedagogických zamestnancov. Taktiež spolupracujem s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove ako cvičný učiteľ. Mojou úlohou je dozorovať a spoluvyhodnocovať činnosť praxujúcich študentov učiteľstva.

Každoročne zapájam žiakov do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok a organizujem súťaž  Všetkovedko. Pripravujem projektové a interaktívne vyučovania,  zúčastňujem sa ako pedagogický dozor v škole v prírode, chystám záverečný školský výlet a mnohé iné aktivity pre žiakov našej školy.

Svoju prácu milujem. S odstupom času musím uznať, že som urobila správne rozhodnutie, keď som sa stala učiteľkou. Je to úžasný pocit, keď vidím radosť v detských tvárach zakaždým, keď sa naučia niečo nové alebo zažívajú pocit úspechu.

Pridané: 19.3.2019, Mgr. A. Kašprišinová

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com