Mgr. Aniela Feňušová

Na ZŠ Matici slovenskej 13 pracujem ako učiteľka pre primárne vzdelávanie – I. stupeň základnej školy a ako školský logopéd od 1.11.2004. Bola som pri zrode prípravných ročníkov a tiež tried pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou na našej škole. Po ukončení štúdia som pracovala  na ZŠ  Sibírskej v Prešove. Keďže som túžila spoznávať rozličné krajiny, na pár rôčkov som povolanie učiteľky vymenila za prácu v cestovnom ruchu hlavne v Taliansku, pracovala som aj ako au-pair v Anglicku. Skúsenosti nadobudnuté počas práce v zahraničí ma utvrdili v tom, že povolanie učiteľky, pre ktoré som sa rozhodla, bolo naozaj správnou voľbou. Po návrate domov som sa venovala aj tlmočníctvu a pracovala som aj ako učiteľka talianskeho jazyka na Jazykovej škole v Prešove. Dokážem odučiť aj hodiny v talianskom a anglickom jazyku. Učenie jazykov bolo oddávna mojou vášňou.

Veľmi rada pracujem s deťmi v skupine, kde sa snažím vytvoriť priateľskú atmosféru. V mojej triede vediem žiakov k tomu, aby sa mali radi, navzájom sa rešpektovali a aby mali úctu k učiteľom a rodičom. Nepoznáme slovo nuda...

Ako učiteľka prípravného ročníka sa  na hodinách slovenského jazyka presúvam so žiakmi do ríše hlások a slov, ako školský logopéd ich učím všetky hlásky aj správne vysloviť. Teším sa na mojich nových žiakov, s ktorými iste zažijeme mnoho školských dobrodružstiev.

Pridané: 17.3.2021

Mgr. Aniela Feňušová

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com