Mgr. Ľubica Uhlárová

.

Kvalita vzdelávania závisí od odborne disponovaných, tvorivých a trpezlivých učiteľov. Som zástanca tézy, že každý učiteľ môže byť úspešný. Nevyhnutnou požiadavkou ale je, aby sa učiteľ vyznačoval kladným vzťahom k žiakom, nadšením, zanietením pre učiteľské povolanie.

Vo svojej práci sa sústreďujem na nové a inovatívne metódy a formy vyučovania, ktoré  sa mi osvedčili pri vyučovaní všetkých predmetov. Najmä pri mladších žiakoch veľmi rada učím metódou Jolly music a Jolly phonics. Na tejto škole učím už desať rokov ako učiteľka pre primárne vzdelávanie. Môžem tu zúročiť skúsenosti celej svojej  33-ročnej praxe. Rada improvizujem,  pri hodnotení tvorivého myslenia zapájam žiakov vo všetkých  predmetoch. Najviac ma baví vyučovanie matematiky, kde môžem žiakov presvedčiť, že tento predmet nie je strašiakom, ale veľkou zábavou. Je úžasné sledovať, ako žiaci doslova lipnú na  perách učiteľa, nadšene prijímajú jeho návrhy, nechajú sa ním inšpirovať pri tvorení v skupinách či dvojiciach. Súťaživosť ich posúva vpred.

Nevnucujem žiakom vzory správania sa, ale spoločne vytvárame na vyučovaní tvorivú a veselú atmosféru. Teším sa, ak dieťa zažije úspech a verím, že najdôležitejšie pre každé dieťa je pocit, že chodí do školy rado. O to sa snažím po celý čas.

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com