PhDr. Blanka Vasková

PhDr. Blanka Vasková

Volám sa Blanka Vasková.

V školstve pracujem už 15 rokov. Nebolo to tak vždy. Po ukončení štúdia som pracovala v Nemecku, Belgicku, Holandsku a vo Švajčiarsku ako au-pair. Skúsenosti nadobudnuté počas práce v zahraničí ma utvrdili v tom, že povolanie učiteľky, pre ktoré som sa rozhodla, bolo naozaj to, čo napĺňa môj profesionálny život. Po návrate domov som sa venovala detičkám so sluchovým postihom v Levoči. A začalo sa veľké tvorenie na hodinách dramatickej výchovy a neskôr aj doma s vlastnými deťmi.  

Na našej ZŠ Matice slovenskej 13 pod mojím vedením sa raz ročne zrodí hudobno-tanečno-dramatické dielo, malý zázrak, Vianočná rozprávka. Pre mňa je to obrovská motivácia pre ďalšiu činnosť.

 A čo prinášam deťom? Poznanie seba samého. Samotný nácvik je akousi informačnou bránou do duše žiaka, ktorá mu dokáže sprostredkovať prísun nových vnemov, vlastných pocitov, impulzov. Eliminujú sa egoistické prejavy, žiaci majú možnosť konfrontovať vlastné postoje s postojmi iných a stávajú sa empatickejšími.

Ako učiteľka prípravného ročníka sa každoročne na hodinách slovenského jazyka presúvam so žiakmi do ríše hlások a slov, kde prostredníctvom maňušiek poznávame hlásky, slabiky, slová, tvoríme vety a aj celé príbehy. Venujem sa aj príprave žiakov na Hviezdoslavov Kubín vždy s úspešným reprezentovaním. Okrem toho vediem plavecký a spevácky záujmový útvar.        

Tvorivá dramatika má nezastupiteľné miesto v živote detí, hlavne tých mladších a tiež v motiváciách, ktoré sú každodennou súčasťou mojich vyučovacích hodín. Premena učiteľa na rôzne čudo, zmena hlasu, hudba, milé slovo, či iný trik dokáže v deťoch vzbudiť obrovské nadšenie, a potom aj chuť dozvedieť sa viac. Dokonca atmosféra v triede je uvoľnená a poslušnosť žiakov zaručená. Nič ma neteší viac ako úsmev na tvári detí a spokojnosť rodičov, že o ich dieťa je výborne postarané.

Pridané: 19.3.2019, PhDr. B. Vasková

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com