Ako vybrať záujmový útvar pre dieťa 

V týchto dňoch deti a rodičia riešia voľno časové záujmové útvary  pre svoje deti. Ako si vybrať z množstva záujmových útvarov, tréningov, aktivít ? - to je otázka dňa, najmä, ak sa školy predbiehajú v pestrej ponuke.

Iní rodičia stoja pred rozhodnutím, či by nebolo  lepšie nechať deti doma a nezaťažovať   ich aj mimo školy. Odpoveď znie: Nie, nebolo. Veď dnes už vieme, že život je pohyb, zmena a tohoročné školské motto hovorí, že aj myslenie je pohyb.

Ako si teda vybrať záujmový útvar?

Milí rodičia, najmä mladších žiakov:

  • neplňte si cez deti  svoje neuskutočnené sny (futbalové, hokejové, tanečné, umelecké a pod.)
  • nedajte na vplyv okolia.

Vybrať si záujmový útvar preto, lebo sa mu páči pani učiteľka/ pán učiteľ, tréner, chodia tam kamaráti, vyhovuje  čas a miesto krúžku? Samá voda. Po niekoľkých hodinách ho práca v takom záujmovom útvare prestane baviť a nespokojnosť, nuda a na to číhajúce menšie - väčšie problémy sú na svete.

Ako teda objaviť a rozvíjať skrytý talent?

Z vlastnej skúsenosti, keď som sa snažila byť dokonalou matkou (veď učiteľka), môžem povedať, že vždy zvíťazí dieťa, za ktoré chceme my, rodičia,  rozhodovať. V mojej rodine som  hru na hudobný nástroj presadzovala viac-menej úspešne počas celej základnej školy, no od ukončenia deviatky, nezaznel u nás ani tón. Zato plávanie a IKT pretrvali dodnes. Záujmy, aj keď krátkodobé, určite spestria a obohatia detstvo, ale môžu aj potlačiť alebo odviesť pozornosť úplne iným smerom.

Čo navrhujem?

V tejto škole už funguje podobný návod:

Angličtina metódou Jolly Phonics sa niekoľkokrát do roka prezentuje formou otvorených hodín pre deti rodičov i učiteľov. Veď raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť.

Prečo to neurobiť aj so záujmovými útvarmi?  Prvé hodiny nech deti absolvujú nezáväzne a vyskúšajú si viac záujmových útvarov a uvidí sa, čo ich chytí...

Ak nám ide o dieťa, nie o svoje a školské záujmy, zmeňme prístup na:  príde, pozrie a zistí. Ale potom už podporme a rozvíjajme tento záujem či malý – veľký talent.

 

 

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY. MUSÍME, CHCEME  ČI MÔŽEME ?

Milí žiaci, druhá a tretia možnosť je správna,  v prípade, že sa rozhodujete, aký záujmový útvar vyhovuje vašim záujmom, čo nové sa chcete naučiť a ktorý z našej ponuky si vyberiete.  Vedúci záujmových útvarov čakajú práve na vás, zabehnite sa  prihlásiť a svoj voľný čas využijete veselo, tvorivo  a zmysluplne.

Štát aj tento rok poskytne žiakom na základných  školách do 10. septembra vzdelávacie poukazy. Tie môžu žiaci využiť na záujmové vzdelávanie. Kde poukaz použijú, sa musia rozhodnúť do 25. septembra, kedy ho musia odovzdať škole alebo školskému zariadeniu, v ktorom budú záujmový útvar navštevovať.

Záujmové útvary v školskom roku 2020/2021

Na základe vydaných pokynov ministra školstva k Organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v základných školách na školský rok 2020/2021 sa činnosť záujmových útvarov neumožňuje. 

Pridané: 12.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

 
Záujmový útvar Miesto realizácie Zodpovedný Čas /deň
  Volejbal a iné športy telocvičňa Mgr.M.Kundľa 14.30-16.30/
štvrtok
Plavecký Mirka Nešpora, bazén
PhDr.B.Vasková
Mgr.J.Brhlíková
Mgr.V.Mišenko
14.30 - 16.30/
štvrtok
 

Základy gymnastiky

telocvičňa Mgr.A.Lešigová 14.30-16.30/streda
  Lego P. A Mgr.E. Mertová 13.00 - 17.00/
pondelok
  Angličtina - konverzácia podľa dohody Mgr.A.Puchalová podľa dohody
Folklórny súbor ďatelinka II.A B.Šefčíková 15.00-17.00/
piatok
  Atletická a športová príprava telocvičňa Mgr.M.Kundľa 14.30-16.00/
piatok
  Rozhlasový VI.A PaedDr.A.Pekárová 14.30-16.30/
utorok
Turisticko-prírodovedný príroda Mgr.V.Lenz podľa dohody
  Tanečný I P.B PaedDr.P.Schneiderová 13.00-15.00/
utorok
  Tanečný II P.A J.Slivková 14.30-16.30/
streda
Pohybom k zdraviu telocvičňa Mgr.V.Mišenko 14.15-16.00/
streda
Výtvarný I III.A Mgr.I.Kučová 14.00-16.00/
utorok
Výtvarný II učebňa VV Mgr.M.Režnická 14.20-16.00/
pondelok
  Počítačový I
 
učebňa informatiky Mgr.M.Vozáriková 14.30-16.30/
pondelok
  Počítačový II učebňa informatiky Mgr.M.Križanová 14.30-16.30/štvrtok
  Počítačový III učebňa informatiky Mgr.A.Kupská 12.30-14.30/
pondelok
  Počítačový IV učebňa informatiky Mgr.M.Križanová 13.40-15.40/
streda
  Čarovná matematika III.B Mgr.M.Pavlovská 13.00-15.00/
pondelok
Literárny  III.A Mgr.I.Kučová 13.00-15.00/
pondelok
  Spevácky I.B Mgr.J.Brhlíková 11.45-13.45/
pondelok
  Hudba
pre deti
knižnica PaedDr.P.Schneiderová, PhD. 12.00-14.00/
pondelok
  Malý speváčik P.A PhDr.B.Vasková 12.45-14.45/
utorok
  Počítačový V učebňa informatiky Mgr.M.Križanová 12.50-14.50/
utorok
  Krížom-krážom   Mgr.V.Lenz 14.20-16.20/
utorok
  Vševed V.A PaedDr.M.Vozáriková 13.30-15.30/
utorok
Mladý vedec chemické laboratórium RNDr.M.Širý 14.30-16.30/
utorok
  Výtvarný krúžok P.A Mgr.S.Marcinová 12.00-14.00/
streda
  Tvorivé dielne I.B Mgr.J.Brhlíková 12.35-14.35/
streda
  Spoznávanie Biblie V.B Mgr.M.Kališová 14.30-16.30/
streda
  DFS Ďatelinka II.A B.Šefčíková 13.00-15.00/
streda
  Malý prírodovedec IV.B PaedDr.A.Vojtášová 13.00-15.00/
štvrtok
  Šikovné ruky IV.A Mgr.Ľ.Uhlárová 13.00-15.00/
štvrtok
  Malý šéfkuchár učebňa VYV Mgr.A.Kašprišinová 13.00-15.00/
štvrtok
  Matematický   Mgr.M.Kľučárová 13.40-15.40/
štvrtok
  Literárne všeličo VI.A PaedDr.A.Pekárová 13.35-15.35/
štvrtok
  Hravé čítanie   Mgr.I.Lenzová 13.40-15.40/
štvrtok
 
 
PaedDr.P.Schneiderová
  Záujmový útvar Zodpovedný Čas /deň Miesto realizácie
Dramatický Mgr. Kolarčiková 13.30-15.00/streda IV.B
English Expert PaedDr. Lange 13.30-15.00/štvrtok IX.A
Lego I Mgr. Kučová 13.30-15.00/utorok V.A
Lego II Mgr. Uhlárová 13.30-15.00/pondelok P.C
Matematický Mgr. Križanová 14.00-15.30/utorok IX.A
Rozhlasové okienko PaedDr. Háberová 14.00-15.30/streda učebňa PC
  Ruský jazyk Mgr. Puchalová 14.00-15.30/štvrtok IX.A
  Športové hry I Mgr. Papcunová 13.30-15.00/piatok telocvičňa
  Športové hry II Mgr. Novák 13.30-15.00/štvrtok telocvičňa
  Športové hry III Bc. Demčák 14.00-15.30/utorok telocvičňa
  Športové hry IV Bc. Demčák 14.00-15.30/pondelok telocvičňa
  Tanečný I Mgr. Šoltisová 13.30-15.00/pondelok trieda
  Tanečný II Mgr. Šoltisová 14.00-15.30/streda telocvičňa
  Turistický I Mgr. Lenz sobota/podľa plánu podľa plánu
  Turistický II Mgr. Lenzová sobota/podľa plánu podľa plánu
  Výtvarný I Mgr. Kolarčiková 13.30-15.00/streda učebňa VYV
  Výtvarný II Mgr. Kolarčiková 14.00-15.30/štvrtok učebňa VYV
 
 
PaedDr.P.Schneiderová

 

Záujmové útvary. Musíme, chceme  či môžeme ?

Milí žiaci, druhá a tretia možnosť je správna,  v prípade, že sa rozhodujete, aký krúžok vyhovuje vašim záujmom, čo nové sa chcete naučiť a ktorý z našej ponuky si vyberiete.  Vedúci krúžkov čakajú práve na vás, zabehnite sa  prihlásiť a svoj voľný čas využijete veselo, tvorivo  a zmysluplne.

Štát aj tento rok poskytne žiakom na základných  školách do 10. septembra vzdelávacie poukazy. Tie môžu žiaci využiť na záujmové vzdelávanie, tzv. krúžky. Kde poukaz použijú, sa musia rozhodnúť do 25. septembra, kedy ho musia odovzdať škole alebo školskému zariadeniu, v ktorom budú krúžok navštevovať.

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com